Bystyredirektør Roar Kristiansen advarer i et skriv til bystyrerepresentantene at manglende registrering kan føre til spørsmål om habilitet, og skriver at «oppslutningen om registeret har falt dramatisk» i denne bystyreperioden.

Da Bergen innførte byparlamentarisme i år 2000, vedtok bystyret å opprette et såkalt «Register for frivillig registrering av økonomiske interesser m.m.».

Målsettingen var å kartlegge habilitetssituasjon til den enkelte representant. I registeret kunne representantene legge inn økonomiske interesser og roller de har som kan føre til habilitetskonflikter.

Sjekk registeret her

74 har ikke svart

«Hovedformålet med dagens register er å skape åpenhet omkring roller og økonomiske interesser til de folkevalgte i kommunen, slik at allmennheten kan ha tillit til at myndighetsutøvelse ivaretas på best mulig måte» skriver bystyredirektøren.

En opptelling 31, januar viste imidlertid at bare 53 prosent av bystyrerepresentantene, inkludert vararepresentanter og byrådet, har registrert seg.

Da var det gått over tre måneder siden de nye bystyrerepresentantene var på plass etter høstens valg. Bystyrets kontor hadde da purret på svar to ganger i løpet av de siste åtte ukene, etter at det i høst ble sendt ut en forespørsel og link til registeret til alle de 157 aktuelle politikerne.

81 hadde gitt opplysninger, to hadde svart at de ikke ønsket å registrere opplysninger, mens hele 74 representanter ikke hadde svart.

Lover å følge opp

«Den markerte nedgangen som har skjedd i forbindelse med ny valgperiode, kan tyde på at bystyrets kontor og partiene ikke har kommunisert godt nok hensikten med registeret. Noe av forklaringen kan også være at enkelte har hatt vansker med å åpne det elektroniske skjemaet på sin hjemme-PC», skriver Kristiansen.

Han ber partiene oppfordre sine representanter til å benytte seg av registeret.

HaraldSchjelderup, Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, sier at de vil følge oppfordringen.

— En av grunnene til at så få har registrert seg er antakeligat representanter som tidligere har registrert seg, ikke visste at de aktivtmåtte svare på nytt nå etter valget. For øvrig er Ap tilhenger av at vi har etslikt register, og vi forventer at alle Aps representanter vil ha registrertseg innen kort tid.

Drevland: - Sprøyt

En av dem som ikke har ønsket å registrere opplysninger, er ordfører Trude Drevland (H). Hun har oppført «ingen opplysninger å registrere» på skjemaet. I 2005 uttalte Drevland følgende om registeret:

— Jeg synes det er noe sprøyt, for å være helt ærlig. Jeg har satt min ære i at jeg aldri skal trø i et bed der jeg kan komme i konflikt med mine egne interesser, sa den daværende helsebyråden.

Hun sa også at hun nektet å oppgi sine interesser av prinsipielle årsaker.

— Mine interesser er min private sak. Hvis man ønsker å lete, kan man gjøre det i likningsboken. Jeg kan ikke se at det skal være nødvendig med ekstraregisterering for oss politikere, med all den åpenhet vi har i dette samfunnet, sa Drevland.

Si din mening i kommentarfeltet under!