Grieg Seafood ASA legger i dag frem et årsresultat som er bedre enn noen gang tidligere.

Bergensfirmaet som driver lakseoppdrett i Rogaland, Finnmark, Shetland og Canada, tjente 9,78 kroner pr. kilo laks de produserte i fjor. Til sammenligning tjente selskapet bare 3,94 kroner pr. kilo i fjerde kvartal 2009.

Henter millioner Nå vil styret bevilge aksjonærene 1,35 kroner i utbytte pr. aksje. Grieg-familien kontrollerer 55,3 prosent av Grieg Seafood via familieselskapet Grieg Holdings. De vil samlet ta ut 72,4 millioner kroner i utbytte.

Selskapet skriver i en børsmelding at et sterkt laksemarked og lav tilbudsvekst ga rekordhøye laksepriser mot slutten av fjoråret.

Økte laksepriser, økt slaktevolum og færre sykdomsutbrudd i merdene har fått resultatet til å vokse. Det er særlig sterk bedring på Shetland, ifølge selskapet.

Svakere i Canada

I Canada har det ikke gått like bra. Det skyldes at prisveksten der ble lavere enn forventet, og at Grieg Seafood hadde kostnader knyttet til omlegging av et produksjonsområde.

I 2011 regner Grieg Seafood å slakte 64.800 tonn laks. Fisken som allerede er solgt på lange kontrakter, gir selskapet en høyere pris enn hva som var tilfellet i 2010, skriver selskapet.