Den flytende renten på studielån blir 3,6 prosent fra 1. juli. Det er en nedgang på hele 2,3 prosentpoeng. Så mye har aldri Lånekassen kuttet før.

— Vi er glade for at de som betaler tilbake studielånet nå kan nyte godt av rentenedgangen i markedet, sier informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum, i en pressemelding.

Les også: Studielånet dyrere enn boliglån

Fastrente

Det er nå mulig å binde renten for tre år på 3,5 prosent. For fem og ti år er tallet henholdsvis 4,0 og 4,7 prosent.

Søknadsfristen for å binde renten er 10. april. Neste mulighet for å binde renten blir fra 1. juli.

Grunnen til de store renteforskjellene mellom statlige og private lån er at statens utlånere ligger mange måneder på etterskudd med sine rentejusteringer. Da blir det fort penger når renten er fallende.

Renten på studielån var inntil kuttet i dag 2,6 prosentpoeng høyere enn renten på boliglån. For et lån på 400.000 kroner utgjorde forskjellen 7500 kroner på årsbasis, etter skatt.

Renten på studielån er i prinsippet markedsstyrt. Men reglene er slik at det oppstår en forsinkelse. Både når renten i markedet går opp og når den går ned, går det flere måneder før kundene får merke det.

Utviklingen de siste fem årene:

Vil ikke endre praksisen

Den flytende renten fastsettes ut fra gjennomsnittet av renten på såkalte kortsiktige statspapirer i en tremånedersperiode.

Deretter legger Lånekassen på ett prosentpoeng, til delvis dekning av administrasjon og tap. Det blir så renten til kundene.

— Ingen taper på vårt system for å sette renten. Vi ser ingen grunn til å endre på det. Men det er selvsagt et spørsmål politikerne må avgjøre, sier Astrid Mjærum.

Lånekassen har utestående lån på rundt 100 milliarder kroner. Rundt en halv million av låntakerne er i gang med å betale renter og avdrag, mens 300.000 fortsatt er studenter.

Justeres hvert kvartal Husbanken har et system som ligner Lånekassens.

— Vår rente blir justert hvert kvartal med grunnlag i renten på statskasseveksler kvartalet før, pluss en margin på et halvt prosentpoeng, sier avdelingsdirektør i Husbanken, region Vest, Jon Hallstein Tjore.

For kundene gir dette en fordel når renten er på vei opp, men en tilsvarende ulempe når renten er raskt på vei nedover, slik som nå.

— Men over tid ligger husbankrenten godt under normal markedsrente, legger han til.

Samlet utlån fra Husbanken er også på vel 100 milliarder kroner fordelt på vel 70.000 lån. 61 prosent har valgt flytende renten, resten har valgt fastrentelån.

I Hordaland og Sogn og Fjordane er utlånene på vel 14 milliarder kroner, fordelt på nærmere 9000 låntakere.

- Forbrukere kan tape Jorge B. Jensen, underdirektør i Forbrukerrådet, mener likevel at måten renten settes på har flere fordeler enn ulemper.

Den største fordelen er at renten er forutsigbar. Den største ulempen er at låntakerne sleper med seg en høyere rente når markedet ellers er på vei ned, ifølge Jensen.

— Dette er en enkel måte å drive prisfastsetting på, siden långiverne slipper å bygge opp et stort apparat som skal drive med rentefastsettelse, sier Jensen.

— En effekt av dette er like fullt at forbrukere som er inne i lånene på «feil» tidspunkt, kan tape penger, sier han.

Si din mening om renteutviklingen i Lånekassen.

LÅNEKASSEN