Børsfallet torsdag forverrer seg kraftig utover ettermiddagen. Etter at de amerikanske aksjemarkedene åpnet nærmest i fritt fall klokken 15.30, dras også norske aksjer ned i sølen. Hovedindeksen falt nærmere halvannen prosent på bare ti minutter i fire-tiden.

Særlig bankaksjer får kjenne markedenes nerver på kroppen: DnB er ned 7 prosent rett etter klokken fire, mens flere europeiske storbanker opplever tilsvarende eller kraftigere fall. Tyske Commerzbank faller mer enn 13 prosent. Franske Societe generale faller 10 prosent.

Pessimisme

Nyhetsbildet torsdag er preget av større pessimisme i anslagene for økonomisk vekst fremover kombinert med frykt for at europeiske banker skal få problemer i kjølvannet av gjeldskrisen og finansuroen.

Samtidig kom en rekke mer eller mindre triste nøkkeltall fra USA utover ettermiddagen. Inflasjonen er høyere enn ventet, ledighetstallene noe dystrere enn antatt og boligsalget faller.

Særlig Philadelphia Fed-indeksen, en stemningsindikator, viste en dramatisk svekkelse i utsiktene for næringslivet på USAs midtre østkyst. Philly Fed-indeksen gir normalt også en god pekepinn på sysselsettingen i USA – og torsdagens tall er derfor fryktinngydende lesning for president Barack Obama.

Frykter ny nedtur

Sjeføkonom i Nordea Steinar Juel frykter ny økonomisk nedtur for USA.

— Philadelphia fed-indeksen er et forvarsel på at USA står overfor en ny resesjon. Risikoen for det har økt dramatisk, og legger til:

- Dette er en industriindeks for Philadelphia- området, men det er ofte en god indikator for resten av landet. Derfor tillegges den stor vekt. New York fed-indeksen går dessuten i samme retning, så dette er skummelt.

En økonomisk tilbakegang i USA vil påvirke Europa.

— Dette gjelder først og fremst USA, men en ny resesjon vil også ramme eurosonen. Dette vil skru opp uroen i markedene, og øke faren for en ny økonomisk tilbakegang i Europa, sier Juel.

Han synes det er en kjedelig situasjon.

— Rentene er på null og det er derfor begrenset hva man kan gjøre for å gi gass, sier Juel.

Optimistisk på sikt

Akjestrateg i DnB NOR Markets, Kristian Tunaal, tror grunnen til fallet er bekymring for vekstutsiktene til verdensøkonomien.

- Det er på ny fokus på gjeldsproblemene i USA og Europa. Aksjene har falt i hele dag, men det er ikke noe spesielt som har utløst det. Vi er på’n igjen, sier han.

Tunaal sier DnB Nor Markets likevel er positive på sikt.

— Vi mener dette er en overreaksjon. Selskapene klart seg bedre enn hva makrotall skulle tilsi.

- Hvorfor går dette spesielt utover bankene?

— Risikopremien for å låne til bankene stiger med finansuroen. Flere frykter et nytt banktap, blant annet på grunn av statspapirer.

Tunaal legger til at dette er et mindre fall enn for et par tre uker siden.

— Dette begynner å bli rutine nå. Dessuten er vi over bunnivået tidlig i august, påpeker Tunaal.

Redselsfull åpning

I New York er Dow Jones-indeksen ned 4,2 prosent vel 40 minutter etter åpning. Nasdaq 100-indeksen faller nærmere 5 prosent.

Sjeføkonom i First Securities Harald Magnus Andreassen sier han ikke aner hvorfor aksjene stuper i dag.

— Vi har sett på skjermene og diskutert hva som skjer, men vi har ikke et godt svar. Det har ikke vært noen spesielle nyheter som skulle tilsi slike fall, sier han.

Den eneste forklaringen må være en generell frykt for at bankene skal kollapse på grunn av eurokrisen, ifølge Andreassen.

— Det er stor usikkerhet og nervøsitet blant investorene om dagen. Vi så tidlig i vår tegn til oppbremsing i verdensøkonomien. Jeg trodde ikke vi var ved verdens ende, men hvis markedene tror det, så kan det likevel skje.

Krisemøter

Federal Reserve Bank of New York, som holder oppsyn med den amerikanske virksomheten til en rekke store europeiske banker, skal være veldig bekymret for at europeiske banker skal få finansieringsproblemer som følge av uroen i finansmarkedene og den pågående gjeldskrisen i Europa, skriver den amerikanske finansavisen Wall Street Journal.

Bekymringene forsterkes blant annet av at Den europeiske sentralbanken (ESB) tidligere denne uken måtte hjelpe en ukjent europeisk bank med å skaffe til veie 500 millioner amerikanske dollar.

I finansmarkedet regnes dette som en indikasjon på at tilgangen til dollar kan være knapp for Europas finanshus. Dette var også tilfelle under finanskrisen i 2008, men foreløpig er det få indikasjoner på omfanget av problemet.

Sjeføkonom Lars Frisell i den svenske Finansinspektionen advarer i et intervju mot at det ikke skal mye til før det såkalte interbankmarkedet kollapser. Dette er markedet for pengeflyten mellom bankene.

- Ikke umiddelbar fare

Analysesjef for kreditt i First Securities, Pål Ringholm, sier det ikke er en umiddelbar fare for en ny finanskrise og blakke banker.

- Dette er ikke en finanskrise, det er en statsgjeldskrise. Men det ligger der som en latent risiko. Det er ingen umiddelbar fare. Bankene har mye penger tilgjengelig på kort sikt, men jo lengre frem, og jo flere år lånene skal vare, jo større kamp er det om pengene.

Han mener det er vanskelig å være konkret på hva som er nytt i dag, og som gjør at børsene faller.

— Det reflekter at alt er veldig nervøst, det skal ikke så mye til før man får store utfall på børsene.

Vekstanslag nedjusteres

Den store investeringsbanken Morgan Stanley nedjusterte torsdag sine anslag for utviklingen i verdensøkonomien. Bankens vekstanslag for 2011 nedjusteres fra 4,2 til 3,9 prosent, mens de tror veksten neste år blir på 3,8 mot tidligere anslått 4,5 prosent.

— Vekstanslagene er kuttet relativt vesentlig, sier Ringholm i First.

Han merker seg at Morgan Stanley har kuttet vekstanslaget for Europa helt ned til en halv prosent for neste år.

Spekulasjonsforbud

Frankrike, Italia, Spania og Belgia har nylig innført et forbud mot såkalt shorthandel, salg av aksjer man ikke eier, for å stanse muligheten til å vedde på kursfall i bankaksjer.

Det midlertidige forbudet kom etter at aksjene i Societe Generale ble presset ned mer enn 20 prosent på én dag i intens aksjehandel i Paris i forrige uke. Forbudet ser likevel ikke ut til å hindre at aksjeverdiene faller også nå.

Si din mening i diskusjonsforumet under!