— En eventuell arbeidskonflikt i banksektoren fra 7. juni innebærer i realiteten umiddelbar stans av det aller meste av banktjenester og betalingsformidling. De aller fleste banker vil være stengt. Bankenes betalingskort vil ikke kunne benyttes i Norge, verken i minibank eller betalingsterminaler, melder Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i en pressemelding.

Partene, Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA), kom ikke til enighet i de frivillige forhandlingene i årets mellomoppgjør.

Finansforbundet brøt forhandlingene 28. april. Partene hadde første møte hos Riksmeglingsmannen tirsdag denne uken, og det er berammet nytt møte mandag 6. juni.

  • Dersom det ikke blir enighet innen 6. juni ved midnatt, blir det streik i bankene fra 7. juni kl. 08.00, melder FNO.

Regningsbetaling

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er ingen arbeidsgiverorganisasjon og således ikke part i tariffoppgjøret.

  • Andre betalingsoppdrag, som regningsbetalinger, vil ikke kunne innleveres til bankene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO i meldingen.

Regninger som er mottatt i banken før streiken trer i kraft, vil bli utført. Dette gjelder selv om forfall er i streikeperioden. Det kan derfor være lurt å registrere betalinger du kjenner til inn i nettbanken før 7. juni.

Også papirbaserte oppdrag (brevgiro) må være registrert i bank før eventuell konflikt trer i kraft for at de skal utføres under streiken. På grunn av tid for postgang bør slike oppdrag sendes i god tid før en eventuell streik trer i kraft.

– FNO oppfordrer alle til å ha litt ekstra kontanter for å dekke daglige behov i noen dager. Vi anbefaler likevel ikke folk å hamstre større kontantbeløp. Det er alltid en sjanse å ta med å ha større kontantbeløp i lommeboken eller oppbevart andre steder, sier Osland.

Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med streik i bank:

Hva kan en konflikt i bank bety for meg?

En konflikt i banksektoren innebærer i realiteten stans i det aller meste av banktjenester og betalingsformidling. De aller fleste banker vil være stengt. Bankene vil ikke behandle nye betalingsoppdrag, men utføre de som er mottatt før streiken begynner. I Norge vil minibankene stenges. Bankenes kort vil ikke kunne benyttes i butikkterminaler i Norge.

Tjenester i nettbank vil ikke være tilgjengelig, unntak kan gjøres for kunders handel med verdipapirer og valuta.

Hva skal jeg gjøre med regninger som snart forfaller?

Alle betalingsoppdrag som er registrert i banken før streiken begynner vil bli gjennomført som normalt, selv om du har satt forfallsdato (oppdragsdato) til en dag streiken pågår. Registrer derfor alle kjente regninger m.v. i nettbanken i god tid før streiken eventuelt begynner (7. juni). Om du sender regningene med post til banken eller Nets (BBS) (Brevgiro) bør du ta god høyde for tiden forsendelsen tar før den mottas i banken. Papirgiroer som ikke når frem før streik trer i kraft vil bli gjennomført når streiken er avsluttet.

Hvordan skal jeg klare meg med penger i det daglige?

Ta ut kontanter til daglig bruk for noen dager framover. Vær forsiktig med å bære rundt på større kontantbeløp.

Kan jeg bruke kortet mitt?

Bankenes minibanker vil være stengt. De kort du har fått fra banken vil heller ikke kunne benyttes i butikkterminaler i Norge. Det samme gjelder handel på nett der nettstedet er hjemmehørende i Norge.

Jeg skal reise til utlandet – vil jeg kunne bruke kortet mitt der?

Ja. De internasjonale debet- og kredittkortene vil kunne brukes i utlandet. Dette gjelder også bruk av slike kort for handel på nett når nettstedet befinner seg i utlandet.

Jeg skal reise til utlandet – og passet mitt ligger i bankboksen

Bankbokser og hvelv vil være stengt under arbeidskonflikten. Husk å hente pass og andre dokumenter/gjenstander som du kan få bruk for under arbeidskonflikten.

Jeg har mistet bankkort og kode – kan jeg få meldt fra?

Melding om tap av bankkort, passord, kode, kodekort, BankID o l kan skje på vanlig måte under arbeidskonflikten.

– Svarene er generelle og passer ikke for enhver situasjon. Ta for øvrig kontakt med banken din om andre ting du lurer på. De fleste banker vil holde nettbanken sin åpen som en ren informasjonskanal. Sjekk på nettet hvilke opplysninger banken din gir, sier Osland.

Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)