Roska ble i fjor dømt for å ha tatt mot bestikkelser fra Tordenskjold-sjef Tor Johan Stuve.

**Les også:

Banksjef dømt for utroskap**

Roska ble i desember i fjor vinter dømt til syv måneder fengsel for grov utroskap. Tre måneder av straffen ble gjort betinget. Han fikk også inndratt 150.000 kroner.

Roska anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, som i går avviste anken. Dermed er dommen mot Roska rettskraftig.

Bakgrunnen for dommen er at Roska, som assisterende banksjef i Finansbanken, mottok 150.000 kroner fra et selskap kontrollert av den tidligere Tordenskjold-toppen Tor Johan Stuve.

Roska hadde samtidig ansvar for bankens lån til selskap Stuve eide eller ledet.

Roska åpnet i 2001 sperringen på en konto tilhørende et Stuve-selskap, uten å konferere med overordnede, for å utbeta-le 200.000 dollar til selskapets konto i Sparebanken Rogaland. Sperringen var gjort for at pengene skulle gå til nedbetaling av gjeld.

Retten mener at Roska eksponerte Finansbanken for en stor tapsrisiko ved å godkjenne denne overførselen.

Opphevingen av sperringen blir sett på som en gjenytelse for de 150.000 kronene han tidligere mottok fra Stuve.