Nå er vestlendingen i 50-årene dømt til fengsel i ett år og fire måneder for grov økonomisk utroskap. Det er to måneder mer enn aktor foreslo.

— Det var en uvanlig streng straffeutmåling, sier mannens forsvarer, advokat Steinar Andersen.

Den tidligere kundeansvarlige i Nordea har ikke selv tjent på utroskapen han nå er dømt for.

Nå har jeg fått beskjed om at jeg vil bli politianmeldt for det du har lurt meg til å gjøre! Kanskje vi kan sitte inne sammen!

Tidligere bankansatt

«Du har lurt meg»

I 2007 innvilget han et lån på 5,6 millioner kroner til et selskap som hadde kjøpt en eiendom. Lånet hadde ikke nødvendig sikkerhet, og utbetalingen ble stoppet i bankens depotavdeling. Selskapet som skulle motta pengene, er nå tvangsoppløst.

Før og etter lånet ble innvilget, fikk eieren av selskapet, en 30 år gammel mann, innvilget kreditt 13 ganger av den samme Nordea-ansatte. Totalt delte Nordeas kundeansvarlige ut 23,1 millioner kroner i kreditter til 30-åringen, uten ordinær kredittvurdering og sikkerhet.

Bankmannen hadde kun tillatelse til å innvilge beløp opptil 1,5 millioner kroner.

30-åringen som fikk kredittene, var innkalt som vitne i retten. Han møtte ikke.

Nordea regner minst fire millioner kroner av pengene han mottok, som tapt, ifølge dommen.

bt.no har forsøkt å ringe 30-åringen, men han svarte ikke på noen av numrene som er registrert på ham.

Den tidligere bankansatte mener han ble lurt. I en e-post til 30-åringen, sendt i desember 2008, skrev han: «Nå har jeg fått beskjed om at jeg vil bli politianmeldt for det du har lurt meg til å gjøre! Kanskje vi kan sitte inne sammen!»

«Amatørmessig»

Retten mener bankmannen bevisst har handlet i strid med bankens regelverk.

I dommen skriver retten at saken er «...et eksempel på en bankansatt som etter press har latt seg bruke av tredjemann og som på mange måter selv sitter igjen som den tapende part. Tiltaltes handlinger bærer preg av nettopp dette at han ikke har maktet å sette grenser eller melde fra om det presset han opplevde. Overtredelsene synes for øvrig lite profesjonelle og lite gjennomtenkte, hvilket setter handlingene i et noe mildere lys. Tiltaltes straffbare handlinger hadde et amatørmessig preg som det burde ha vært relativt enkelt å oppdage på et langt tidligere tidspunkt.»

Den tidligere bankmannen var også tiltalt for å ha gitt kreditter på totalt 4,25 millioner kroner til flere næringsdrivende, uten tilstrekkelig kredittvurdering og sikkerhet. Men han ble frifunnet på dette punktet.

- Umulig å helgardere Andersen sier at han og klienten ikke har bestemt seg for om de skal anke.

— Det var tungt for ham å få denne dommen etter det han har vært igjennom. Det blir ikke enklere med en så streng straffeutmåling som dette, sier Andersen.

Informasjonssjef Thomas Sevang i Nordea mener banken har gode kontrollrutiner, og at saker av denne typen ikke er dagligdags.

— Men det er dessverre umulig å helgardere seg mot utro tjenere, sier Sevang.