— Signalene fra Norges Bank er tydelige. Rentenivået skal heves. Foreløpig vurderer vi situasjonen løpende blant annet med vekt på utviklingen i rentemarkedene og konkurransen mellom bankene, sier informasjonsdirektør Aud Helen Rasmussen i DnB NOR til NTB.

Hun sier bankens rentemargin det siste året har variert lite, men bekrefter samtidig at fallende rentenivå gir bedre margin, blant annet på grunn av varslingsfristene.

I Nordea er holdningen den samme. Informasjonssjef Thomas Sevang sier banken foreløpig ikke har tatt stilling til hvorvidt boligrenten skal heves som følge av høyere styringsrente.

— Nordea har hatt en markert vekst i sin markedsandel det siste året. Det gjelder også for boliglån. Derfor vil både konkurransen mellom bankene og utviklingen i pengemarkedet være avgjørende faktorer når vi i ukene fremover skal vurdere rentenivået, sier Sevang.