- Særlig vokser vi i Bergen og Hordaland, sier kommunikasjonsdirektør i den Stavanger-baserte banken, Thor-Christian Haugland. I Bergen har banken passert Fana Sparebank i størrelse på utlån, og er på mange områder blitt Sparebanken Vest sin største konkurrent i byen.

Vil øke inntektene

Også han bedyrer at banken er opptatt av å nå myndighetenes nye krav til egenkapital.

- Men vi er opptatt av å bruke en kontinuerlig effektivisering til satsingsområder som er inntektsbringende, sier Haugland.

Deres strategi er at den offensive satsingen skal gi inntekter og overskudd, som igjen skal løfte egenkapitalen til banken. Det skal skje, uten at man har planer om å endre antall årsverk og antall kontorer.

Kastet ledere

Hos Sparebanken 1 SMN i Trondheim, gjorde de et annet grep for å kunne vokse.

- Fra sist årsskiftet reduserte vi antall ledere i banken fra 116 til 48. Og vi gikk ned fra seks ledernivåer til bare tre. Den frigjorte kapasiteten skal først og fremst brukes til økt satsing mot små og mellomstore bedrifter, dernest privatkunder, sier informasjonsdirektør, Hans Tronstad.

Bygger gradvis ned

Foruten denne satsingen ut mot kundene har banken en ambisjon om å ta ned antall årsverk med 75 i løpet av de neste tre årene. Banken vil også være forsiktig med å ta inn nye kapitalkrevende bedriftskunder.

Også Sparebanken Sogn og Fjordane bestemte seg for snart ett år siden for å ta ned antall ansatte med ti prosent i løpet av tre år. Det betyr at minst 30 årsverk skal bort.

- Det skal vi klare uten oppsigelser. Og vi ligger allerede godt an til å nå målet, sier finansdirektør Frode Vasseth.