Sparebanken Sogn og Fjordane har tatt arrest i seismikkskipet BOS Angler i India. Som største panthaver skal banken selge skipet etter at Bergen Oilfield Services gikk konkurs.

I 2007 gikk eierinteresser i Måløy inn i oljevirksomheten og investerte i et oljeletingsfartøy. Sparebanken Sogn og Fjordane var med på finansieringen av fartøyet fordi det sto solide eiere bak.

Etter hvert kom forvaltningsselskapet Sector Asset inn på eiersiden og driftet både BOS Angler og to andre seismikkskip gjennom Bergen Oilfield Services i Bergen. Dette selskapet har ikke lenger økonomisk ryggrad til å klare driften og er konkurs. Sparebanken Sogn og Fjordane har tatt arrest i BOS Angler som for tiden opererer i Det indiske hav for Oil of India.

Vil selge

— Vi arbeider med å finne en minnelig ordning med det indiske oljeselskapet og gjøre skipet klar for salg så raskt som mulig. Vi skal drive bank, ikke rederi, seier Tom Staveteig.

Banksjefen opplyser at verdivurderinger av skipet tyder på at banken får dekket pantekravene sine, men at det gjenstår både forhandlinger og salg før sluttresultatet er klart.

Stigende priser

— Tidene for oljeleting er gode og prisene på denne type utstyr er stigende. Utfordringen for oss er å få til en avtale med Oil of India om å avslutte oppdraget og få skipet ut fra India, seier Staveteig.

Han ser ikke bort fra at bankens jurister i India vil trenge en måned eller to før alt er klart.