Den viktigste nyheten for Hurtigruten kom tidligere i uken, da det ble klart at selskapet er alene om å søke fortsatt konsesjon for frakt på kystruten Bergen-Kirkenes.

— En viktig milepæl er passert, bemerker styret i kvartalspresentasjonen.

Anbudet gjelder for de neste åtte årene, og selskapet sier at Hurtigrutens tilbud reflekterer at man forutsatte sterk konkurranse om å få tilslaget.

Hurtigruten seiler mot ny rekord i antall passasjerer for 2010, både når det gjelder rundreiser og for enkeltdistanser. Kapasitetsutnyttelsen er i tredje kvartal i år 97,5 prosent, mot 90 prosent i fjor.

Samtidig øker kostnadene, ikke bare til drivstoff, men også til et økt antall ansatte som følge av økningen i gjestedøgn. Dessuten synker finansinntektene, blant annet som en følge av en negativ utvikling av kronekursen mot euro. Dette gir et overskudd før skatt i tredje kvartal på 118 millioner kroner. Det er 12 millioner kroner svakere enn i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet i tredje kvartal før avskrivninger økte med 19 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor, til 260 millioner kroner.