— Dette var under den kalde krigen, og jeg ville sikre meg, sa 62-åringen i mars i år da BT omtalte tiltalen for grovt skattesvik.

Formuen sto i to truster i Liechtenstein. Pengene tjente Babykos-gründeren på å kjøpe babyutstyr direkte fra produsenter i utlandet fra slutten av 70-tallet, opplyste han i retten. Dermed økte fortjenesten betydelig, og en del av disse pengene ble kanalisert til trustene. På det meste hadde han opp mot 20 millioner kroner i skatteparadiset.

Tok ut 4,4 mill. kontant

I 2002 begynte han å ta ut store beløp. Han dro til Liechtenstein, München og Frankfurt for å hente kontanter. Pengene ble ifølge dommen brukt på eget forbruk, innbo til egne leiligheter i Spania og Tyrkia og til gjeldsbistand til venner. Hvert uttak var på 300.000 til 500.000 kroner og summerte seg til 4,4 millioner på ca. seks år.

Jeg har en inngrodd skepsis til at offentlige myndigheter holder det de lover Ivar Søvik, domfelt for skattesvik

Utenlandsformuen rapporterte han aldri til skattemyndighetene. Men så ga en bankansatt i Liechtenstein blaffen i alt som het taushetsplikt og solgte opplysninger om over 1400 kontohavere til tyske myndigheter. Blant dem informasjon om Søviks pengebinge. Senere sendte tyskerne opplysningene videre til Norge.

I mars sa Søvik til BT at han opprinnelig ikke visste at det var lovstridig å holde formue i utlandet skjult. Men da han forsto det, skal det ha gnaget på samvittigheten hans. Likevel benyttet han seg ikke av skatteamnestiet norske borgere med utlandsformue fikk dersom de frivillig rapporterte inn sin hemmelige utenlandsformue.

I dommen påpeker retten at Søvik tilsto tidlig, og i tillegg la frem omfattende dokumentasjon for politiet. Dette har hatt stor betydning for etterforskningen, siden politiet fant lite dokumentasjon under ransaking hos Søvik.

1,1 mill. i bot

Men retten påpeker også at det er store beløp som er holdt skjult og unndratt beskatning over svært lang tid. Dommerne mener også at skatteunndragelsen er utført på en måte som har gjort den vanskelig å oppdage.

Søvik ble dømt til ett år og fire måneders fengsel samt 1,1 millioner kroner i bot.

Søvik ønsker ikke å kommentere dommen overfor BT