— Jeger en digital nerd, sier BTs nye administrende direktør, som begynner i jobben 15.april neste år.

Andreas Thorsheim har blant annet vært med å starte opp nettavisenE24. Der jobbet han som både nyhetssjef og utviklingssjef, før han blefinansdirektør i Media Norge, som eier Bergens Tidende.

Skal heie BT videre

Før det var han trainee i Schibsted.

— Jeghar vært gjennom nesten alle deler av butikken, blant annet distribusjon,redaksjon, trykkerier og nettaviser.

- Hvilkeplaner har du for BT?

— Jeghar ikke lyst til å komme med noen store programerklæringer. BT er enprisvinnende avis, det er en god stemning på huset, avisen har stabileopplagstall på papir og en kjempevekst på nett og mobil. Jeg skal være med åheie BT videre, sier han.

BT på mobilen

- Hvilkeutfordringer ser du fremover?

— Vikommer ikke unna å snakke om en akselerasjon av digitaliseringen, men det mågjøres klokt. Vi har 80.000 abonnenter, vi må verve nye og beholde de vi har påpapir, samtidig som vi øker rekkevidden og tilstedeværelsen på vestlandskeskjermer. Rutinen som det å lese BT ved kjøkkenbordet representerer, må fornyesmed noe som har livets rett i den digitale fremtid, sier Thorsheim.

- Hvamener du med det?

— Vimå gjøre det til en del av vestlendingenes hverdag å sjekke bt.no på mobilen.Målet er at de skal forholde seg til bt.no på samme måte som med avisen.

- Hvatenker du om papiravisens fremtid?

Hun rakk å gå en dag på NHH før hun var i garnet. Jeg tok det gamlefaddertrikset. Andreas Thorsheim

— Denvil være utfordrende. Det er en syklisk bransje. Vi lever av at folk leseravisen, og kvalitet er viktig. Vi lever også av annonsemarkedet, og her er detsnakk om overskuddspenger knyttet til temperaturen i økonomien. Vi vet at detvil svinge, og at det er lite trolig at opplaget vil stige. Men det er ingentvil om at papiravisene har en god og lang fremtid foran seg, sier denpåtroppende direktøren.

Var fadder for konen

Før Thorsheim er på plass i BT skal han først få barn nummerto, og så flytte til Bergen, konens hjemby.

— Jeghar høyere avdeling fra NHH, og har bodd her i fem år. Det var her jeg traffmin kone. Hun rakk å gå en dag på NHH før hun var i garnet. Jeg tok det gamlefaddertrikset, sier 31-åringen.