Schibsted som eier både Aftenposten og BT vil nå sette i gang en intern prosess for å finne en ny administrerende direktør i BT.

— Jeg er optimist på at vi skal finne en intern kandidat i BT eller innenfor Schibsted, sier Didrik Munch.

Han er konsernsjef i Media Norge (som eies av Schibsted) og er i tillegg styreleder både i Aftenposten og BT.

- Hvilken politikk har Schibsted for lederrekruttering?

— Vi ønsker primært å hente nye ledere fra eget system og prøver å få til en mobilitet mellom de ulike mediehusene, sier Munch.

- Ser du noen prinsipielle betenkeligheter ved at Norges største mediekonsern først og fremst avler frem sine egne sjefer?

— Egentlig ikke. Som hovedregel er det både sunt og riktig at vi kan vise frem lederstillinger og gi folk internt mulighet til å vokse frem i toppjobbene. Når det er sagt, så henter vi jo også folk utenfra når vi trenger påfyll av ekstern kompetanse og har ikke problemer med å finne eksempler på det.

Munch tror ikke det er noen fare for at Schibsted bare skal avle frem sine egne lydige sjefsemner.

- Vi har tradisjon for å ha det høyt under taket i Schibsted, sier han.

— Internt ble Sondre Gravir kritisert for å delta i Schibsted sitt bonusprogram som i fjor ga han en uttelling på 560.000 kroner. Vil Schibsted ved sjefskifte benytte anledningen til å se på bonusordningen knyttet til stillingen på nytt?

— Den ordningen vil fortsette, sier Munch.

Sondre Gravir tar til som administrerende direktør for Norges største avis ved årsskiftet.