Bergen tingrett har avgjort at konkursbegjæringen mot Bergen-Nordhordland Rutelag AS forkastes.

BNR driver fergerutene Kleppestø-Nøstet og Klokkarvik-Hjellestad.

Det var mandag denne uken at BNR ble begjært konkurs av en tidligere ansatt.

Knut Ness sa i fjor opp sin jobb som driftssjef i Bergen-Nordhordland Rutelag AS (BNR).

Strid om oppsigelsestid

Et sentralt poeng under rettssaken var om Næss sa opp eller om han gikk fra jobben i strid med avtalen.

Partene var enige om at Ness sa opp sin stilling 19. desember, men det er uklart om han fikk fritak fra bestemmelsen i arbeidskontrakten om seks måneders oppsigelsestid.

Ness opplyste selv at han formelt sluttet i jobben 24. januar, etter uttak av ferie.

— Kaotisk tilstand

Retten mener denne tvilen om arbeidskontrakten åpner for at BNR hadde motkrav mot ham, og at konkursen derfor ikke kan åpnes.

"Slik retten oppfatter det var situasjonen i BNR nokså kaotisk da Ness fratrådte i begynnelsen av januar idet mye relevant dokumentasjon knyttet til selskapets regnskaper og sikkerhetsutstyr med mer viste seg vanskelig å få hånd om. Selskapets noe passive holdning i forhold til Ness sin fratredelse, kan skyldes den kaotiske tilstanden selskapet befant seg i", står det i kjennelsen.

Får regningen

Knut Ness mente han har til gode 398.062 kroner, pluss forsinkelsesrenter. Dette dreier seg blant annet om private utlegg, forfalt lønn, overtid og feriepenger.

Nå må Ness i stedet betale BNRs saksomkostninger på 69.000 kroner.

BNRs advokat, Torkel Hope, argumenterte i retten med at selskapet hadde penger, men at de mente kravet fra Ness var bestridt og oppkonstruert.

Han hadde fredag ettermiddag kun skummet gjennom kjennelsen da BT var i kontakt med ham.

— Resultatetvar som forventet fra vår side og vi er fornøyd med at retten har gitt ossmedhold fullt ut. Den fremsatte begjæring om konkurs er dermed avverget, sier Hope.

Skal avvikles

Som BT skrev tirsdag, går BNR uansett mot en styrt avvikling.

Kontrakten på Kleppestø-Nøstet går ut ved årsskiftet og fylkeskommunale Skyss er nå i ferd med å finne et selskap som kan overta ruten Klokkarvik-Hjellestad fra nyttår.