BNR mente de hadde krav på drivoljekompensasjon for 2011. De hadde hatt slik kompensasjon før 2011, og kompensasjonen varierte i tråd med drivstoffprisene.

Men for 2011 ble partene enige om en ny avtale, en såkalt bruttoavtale. Partene ble enige om at BNR fikk 14 millioner kroner fra Skyss for å drive båtruten.

Mens BNR mente de fortsatt hadde rett til drivstoffkompensasjon, avviste Skyss altså dette, og saken gikk til retten.

Bergen tingrett tviler ikke på at det BNR mente de hadde krav på kompensasjonen.

Men retten kan ikke se at selskapets «mening er kommet tilstrekkelig til uttrykk verken under avtaleforhandlingene eller i avtaleteksten ovenfor Skyss på en slik måte som kreves i en avtalesituasjon.

Det har ikke lyktes bt.no å få kommentar fra Trygve Tønnesen i BNR.