BKK er fra før til stede i Asia, Afrika og Mellom-Amerika.Målet er innen 2015 å ha besluttet å bygge ut vannkraft i utlandet tilsvarendeforbruket til 40.000 norske boliger. Nærmere en tredjedel av dette skal etterplanen investeres i Tyrkia. Landet har ifølge BKK et stort uutnyttetvannkraftpotensial.

Til tross for lavere kraftproduksjon i årets tre førstemåneder, oppnådde BKK et bedre økonomisk resultat. Sammenlignet med førstekvartal i fjor økte resultatet før skatt med 157 millioner kroner.

— Det skyldes i første rekke økte energiinntekter som følgeav mye høyere kraftpriser og redusert tap på kraftkontrakter, sier konsernsjefAtle Neteland i en pressemelding.

Selv om kraftproduksjonen ble redusert med 59 GWh i forholdtil første kvartal 2010, økte inntektene fra energisalget med 151 millionerkroner.

Driftsinntektene kom opp i 1155 millioner kroner, mensresultat før skatt endte på 709 millioner kroner.