For å nå dette målet har BKK og TDC Kabel TV blitt enige om å innlede et samarbeid. Dette omfatter blant annet innkjøp av programmer og utvikling av felles digitale radio— og tv - produkter.

— Målet med samarbeidet er å styrke BKK Bredbånds posisjon på det norske marked, BKK Bredbånd har lenge vært interessert i en samarbeidspartner med stor kompetanse innen radio- og tv-området, og i den forbindelse er TDC Kabel TV et naturlig valg. Målet er å etablere et reelt alternativ til Telenor og Canal Digital i Norge, sier Bjarne Skaar, direktør i BKK Bredbånd.

BKK Bredbånd leverer bredbåndsprodukter til blant annet kommuner, bedriftskunder og borettslag. I tillegg tilbyr BKK Bredbånd IP-telefoni og kabel-tv til borettslagene.

— For TDC Kabel TVs vedkommende ser vi samarbeidet med BKK Bredbånd som en utvidelse av vårt marked, sier Niels Breining, administrerende direktør TDC Kabel TV, og fortsetter:

— Vi vurderer for tiden mulighetene utenfor for Danmark, og i den forbindelse har vi funnet BKK Bredbånd og Bredbåndsalliansens planer spennende. Norge kan bli et interessant marked for TDC, som for nylig overtok Song Networks.

BKK BREDBÅND SATSER: Målet er å etablere et reelt alternativ til Telenor og Canal Digital i Norge, sier Bjarne Skaar,(bildet) direktør i BKK Bredbånd.
FOTO: Einar H. Spang