I 2009 endte BKK med et resultat før skatt på 1981 millioner kroner. I fjor ble resultatet redusert med mer enn 30 prosent. Resultatet før skatt endte på 1258 millioner kroner i 2010.

— Sammenlignet med fjoråret er dette et vesentlig dårligere resultat. I første rekke skyldes det inntektssvikt fra energisalget som følge av tap på kraftkontrakter og redusert vannkraftproduksjon, sier konsernsjef Atle Neteland i en pressemelding.

Mens BKK i 2009 tjente 434 millioner kroner på kraftkontrakter, måtte de i 2010 ta et tap på 458 millioner kroner.

Fortsatt høye strømpriser

Samtidig var vannkraftproduksjonen 26 prosent lavere i 2010 enn i 2009, men prisen har i samme periode økt fra 29,5 til 41,5 øre per kilowattime. Det tilsvarer en økning på 40 prosent.

En økning i netto produksjonsverdi av vannkraft på 166 millioner kroner reduserer noe av tapet på kraftkontraktene.

I pressemeldingen beskriver også BKK et magasinnivå betydelig under normalen.

— Selv med normale nedbørsforhold fremover vil den lave ressurssituasjonen i begynnelsen av 2011 sannsynligvis påvirke markedet i store deler av året, skriver selskapet.

Det kan bety høye strømpriser og fortsatt import av elektrisitet.

Utbyttet større enn overskuddet

I pressemeldingen, som ble sendt ut torsdag, kommer det frem at styret foreslår et utbytte på 1300 millioner kroner til eierne. Det er mer enn konsernets resultat før skatt, og over dobbelt så mye som konsernets resultat etter skatt. Resultatet etter skatt endte på 596 millioner kroner.

— Utbyttet utbetales på grunnlag av resultatet i morselskapet, BKK AS. Dette var på 729 millioner kroner, skriver selskapet i pressemeldingen.

TAP: Mens BKK i 2009 tjente 434 millioner kroner på kraftkontrakter, måtte de i 2010 ta et tap på 458 millioner kroner. FOTO: Rune Sævig