Bare tre år etter at Vestavind Offshore fikk konsesjon til å bygge ut landets første vindmøllepark, gir eierne opp satsingen. Totalt har de syv eierne som står bak satsingen svidd av 200 millioner kroner på prosjektet.

Størst er tapet for BKK, som med en eierandel på 45 prosent har tapt rundt 90 millioner kroner. På et styremøte tirsdag ble det vedtatt å skrinlegge Havsul-drømmen.

— Vi ser ikke at det er mulig å få realisert. Derfor blir prosjektet pakket sammen, sier Wenche Teigland, styreleder i Vestavind Offshore og konserndirektør for energi i BKK.

Skuffet over myndighetene

Vestavind Offshores styreleder går langt i å legge skylden på politikerne.

— Vi er veldig skuffet. Signalene vi fikk fra myndighetene tydet på at offshore vind skulle bli et nytt satsingsområde. Slik gikk det ikke, sier Wenche Teigland.

— Er dere lurt?

— Nei, men de politiske signalene var at dette skulle bli et nytt norsk satsingsområde. Det ser vi ikke er fulgt opp i etterkant.

- Hva ble dere forespeilet?

— Selv om forespeilingene ikke var konkrete, var de politiske signalene om at offshore vind skulle bli et nytt satsingsområde sterke. Derfor ble det investert betydelig i Norge både innen forskning og teknologiutvikling rundt offshore vind, sier Teigland.

Skulle bli verdensledende

Det manglet ikke på vyer og visjoner i perioden Vestavind Offshore ble etablert. Både næringsminister Trond Giske og de tidligere olje- og energistatsrådene Åslaug Haga og Terje Riis-Johansen gjorde sitt for å skru forventningene i været.

Lengst gikk Riis-Johansen, som varslet at Norge skulle bli verdensledende på offshore vind.

— Det var forventninger fra vår side om at Enova skulle settes i stand slik at de kunne bidra i et innovasjonsløp. Det kom ikke på plass, sier Teigland.

I forbindelse med årets statsbudsjett, vedtok regjeringen at fornybar energi skal finansieres ved hjelp av såkalte el-sertifikater. Denne er teknologinøytral, som betyr at kun de mest lønnsomme prosjektene får støtte.

Havsul I, som har en kostnadsramme på rundt åtte milliarder kroner, var ifølge styreleder Wenche Teigland avhengig av mellom en og to milliarder i subsidier for å få prosjektet til å gå rundt økonomisk.

Avslutter jakten

På det meste var det ansatt ti personer i prosjektorganisasjonen, men siden i sommer er det kuttet kraftig i staben. De siste månedene har daglig leder Anne Grete Ellingsen vært alene igjen.

Tiden har hun brukt på å jakte en oljepartner.

For ved å inngå som en del av strømforsyningen til et olje- og gassanlegg, ville de kunne kommet inn under det svært gunstige petroleumsskatteregimet.

— Vi har ikke kommet i mål med oljeselskapene. Dette er en prosess vi ser vil ta tid og kreve ressurser, og vi ser heller ikke at denne døren vil åpne seg med det første. Derfor bestemmer vi oss nå for å avslutte prosjektet, sier Teigland.