Dette er bredbånd distribuert via Telenors gamle kobberlinjer.

– Dette er en døende teknologi. Vi har ikke greid å få lønnsomhet, og selger til et selskap som har mye større kundemasse, sier viseadministrerende direktør Owe Hagesæther i BKK Marked.

Kundeporteføljen består av 11.500 privatkunder, 3500 bredbåndstelefonikunder og 300 bedriftskunder, alle koblet opp på ADSL-teknologi.

— Utnytter stordriftsfordeler

Ventelo er Norges nest største tilbyder av komplette tele- og datakommunikasjonssystemer til private, bedrifter og grossistmarkedet.

Det eies av de seks kraftselskapene BKK, Lyse Tele, NTE, Troms Kraft, Eidsiva Energi og Agder Energi, med like stor andel på hver.

– Vi skal utnytte stordriftsfordelene i konsernet og ta markedsandeler. Det er bakgrunnen for at vi tidligere har kjøpt porteføljer av mindre aktører som MTU og DirectConnect, og at vi nå kjøper kundeporteøljen av BKK, sier konsernsjef i Ventelo, Stig Herbern.

Han lover BKK-kundene fortsatt gode priser og hastigheter på bredbåndet.

Bj�rn Erik Larsen