BKK var en av underleverandørene i Atea-grupperingen som kjempet mot ErgoGroup om telekontrakten i Bergen kommune.

Da BKKs leverandørrolle ble kjent på rådhuset, ble det stor oppstandelse.

Bakgrunnen var at byrådet gjennom sin eierskapsmelding hadde slått fast at BKKs bredbåndssatsing skulle begrenses. Samtidig var bredbåndssatsingen en forutsetning for det BKK skulle levere til kommunen dersom Atea og BKK vant telekontrakten.

Stusset over brev Kommunen valgte til slutt å sende et brev til Atea der BKK-problemet ble tatt opp. Dette brevet ble sendt i forståelse med de ansvarlige byrådene som hadde fått BKK-saken på sitt bord. I brevet ber kommunen kort fortalt Atea svare på om kommunens eierskap i BKK ville skape problemer for tilbudet i telekontrakten.

Blant dem som reagerte på fremgangsmåten er kommunens fremste fagekspert på anbud og innkjøp, innkjøpssjef Birgitte Gullestad.

På dagens høring sa Gullestad at hun stusset over at kommunen besluttet å sende et slikt brev til Atea.

— Jeg så ikke helt behovet, sier Gullestad, som sa at innkjøpsprosessen kunne gått videre som vanlig til tross for BKK-saken kom opp.

— Tilbyderne må kunne ta sine egne vurderinger, sa Gullestad på dagens høring.

Hun påpekte også at slike konkurranser vanligvis ikke er noe som behandles politisk.

Skulle byttes ut BKKs Erik Korvald reagerer også på at kommunens eierskap i BKK ble et så stort problem.

Han mener at kontrakten med Bergen kommune var spesielt interessant for BKK.

— Dette lå midt i vårt nedslagsfelt for fiberleveranser.

Han sier at de fikk en henvendelse fra Atea om at de ville bytte ut BKK som underleverandør.

— Vi oppfattet denne henvendelsen som underlig, sa Korvald.

Så underlig mente BKK at den var at de kontaktet kommunens anbudsansvarlige for å understreke at BKK sto ved sine forpliktelser overfor Atea.

— Dette ville vi vanligvis ikke gjort, men i dette tilfellet mente vi at det var riktig å presisere at vi sto ved våre forpliktelser.

Korvald mener at det ikke var noen problemer med at de leverte disse tjenestene til kommunen.

— Vår oppfatning var at prosjektet var godt og i tråd med vedtatt strategi i styret i BKK. Det ville også gitt kommunen de tjenestene de trengte, sa Korvald.

- Var helt koblet av Innkjøpssjef Birgitte Gullestad sa i dag at hun opplevde anbudsprosessen som ryddig i starten, men at det i prosjektgruppen ble satt en egen agenda.

Gullestad som var en del av den såkalte styringsgruppen sier at de etter hvert fikk svært lite informasjon om hvordan innkjøpsprosessen utviklet seg.

Den samme oppfatningen har Odd Terje Systad, som også satt i styringsgruppen.

— Hele innkjøpsprosessen forvitret. Skal en ha en styringsgruppe er de avhengige av all relevant informasjon. Den informasjonen fikk vi ikke, sa Systad.

Han sier at de fikk så lite informasjon at de på et tidspunkt lurte på om de fortsatt hadde et innkjøp.

— Vi hadde ikke fått detaljert informasjon om hvem som forhandlet med leverandørene, og var egentlig helt koblet av prosessen.

BTs kommentator Frode Bjerkestrand følger høringen på Twitter:

Hva mener du om TTT-saken? Si din mening.