De lave kraftprisene slår inne med full kraft for Bergen kommune og de andre aksjonærere i regionens største kraftselskap.

Lavere enn budsjett

Styret i BKK AS foreslår at det for 2014 utbetales et utbytte til eierne på 400 millioner kroner. For 2013 var tallet 800 millioner kroner.

— Dette utbyttenivået er i tråd med det selskapet harformidlet til Bergen kommune i eiermøter, sier byrådsleder MartinSmith-Sivertsen.

Han påpeker samtidig at det er litt lavere enn hva byrådetla til grunn i budsjettet. Der står det 419 millioner.

70 prosent

I februar vedtok selskapet en ny utbyttepolitikk. Målet er å utbetale 70 prosent av resultatet i morselskapet BKK AS til eierne. Årsaken til dette er at det skal investeres mye i nye og eksisterende anlegg, ifølge en pressemelding.

De siste ti årene har BKK betalt ut 8,4 milliarder kroner i utbytte til eierne.

— Men vi må være fornøyd med det her. Utgangspunktet forutbyttet er overskuddet i bedriften. Med dagens markedssituasjon er det dettebedriften klarer å levere.

- Det har vært høyere utbytter tidligere?

— Man hadde et høyre overskudd den gangen. Og så var det etekstraordinært utbytte på 1,5 milliarder over tre år.

- Man satte jo også et fast utbytte på 800 millioner per år,uavhengig av overskuddet?

— Det er korrekt. Men dette utbyttet er i tråd med det somhar vært signalisert og varslet.

Smith-Sivertsen sier utbyttet fra BKK vil være svært viktigfor kommunekassen de kommende årene.

— Vi håper å opprettholde et høyt utbyttenivå, samtidig somselskapet får utviklet seg videre.

Salgsgevinst

BKK AS oppnådde et resultat på 571 mill. kroner i 2014.

Konsernresultatet for 2014 er 775 mill. kroner, en økning på 88 mill. kroner fra 2013. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere inntekt fra investering i tilknyttet selskap som følge av gevinst fra Sogn og Fjordane Energi sitt salg av Leirdøla Kraftverk, samt et positivt bidrag til resultatet fra levealdersjustering av konsernets pensjonskostnader.