Mye nedbør gjorde det mulig å øke vannkraftproduksjonen fra 6,5 GWh i 2011 til nesten 8,3 GWh i fjor. Men samtidig var kraftprisen i gjennomsnitt 37 prosent lavere enn året før.

Denne prisnedgangen rammet imidlertid BKK ikke fullt ut. Årsaken er at selskapet gjorde gode vurderinger da de inngikk langsiktige prissikringskontrakter. Sagt på en annen måte: De hadde flaks da de veddet på hvordan kraftprisen ville utvikle seg.

— Gitt betingelsene i markedet, er vi godt fornøyd med det resultatet vi oppnådde i fjor, sier konserndirektør Birger Schønberg om det foreløpige resultatet BKK la frem torsdag.

Omsetningen på 4,2 milliarder kroner er ifølge Schønberg over 300 millioner kroner høyere enn den ville vært uten gevinst på kraftpriskontraktene.

835 mill. etter skatt

Resultat etter skatt er på 835 millioner kroner, som er 280 millioner kroner lavere enn året før.

Siden dette er et foreløpig regnskap, er det ennå ikke fremmet forslag om størrelsen på utbyttet til aksjonærene.

— Vi har ikke årsoppgjørsdisposisjonene klare ennå. Styret vil etter planen vedta sitt forslag til utbytte på møtet 22. mars, sier Schønberg.

Eierne, som er Statkraft, Bergen kommune og 16 andre kommuner i området, fikk i fjor 800 millioner utbyttekroner til fordeling.

Hvis størrelsen blir den samme i år, betyr det at så godt som hele resultatet etter skatt blir levert videre til eierne.

Prisene kan øke

En tørr og kald avslutning på 2012 ga en høyere kraftpris mot slutten av året. Samtidig førte høy kraftproduksjon og lite nedbør til tapping av magasinene.

2013 har også startet tørt og kaldt. På denne bakgrunn varsler BKK allerede nå at strømprisen kan stige fremover.

— Får vi flere slike kalde og tørre perioder, vil kraftprisen holde seg noe høyere enn ellers gjennom våren og sommeren, heter det i resultatmeldingen fra selskapet.