I årets første ni måneder økte BKK omsetningen med 24 prosent til nesten tre milliarder kroner, og driftsresultatet økte med hele 175 prosent til nesten 1,7 milliarder kroner. Resultat før skatt på 1,5 milliarder kroner er godt og vel en dobling fra de tre første kvartalene i fjor. Selskapet oppgir selv tre hovedgrunner til forbedringen:

Høyere kraftproduksjon

Økte strømpriser

Mindre tap på sikring av kraftpris- og valutakontrakter

— I denne bransjen svinger det mye. Men når både pris og volum øker, går det veldig bra, sier konserndirektør Birger Schønberg i BKK.

I en kort periode i tredje kvartal, i slutten av september og begynnelsen av oktober, var prisene riktig nok ekstremt lave. Men for perioden januar-september under ett økte gjennomsnittlig pris med ett øre pr. kilowattime (kWh), mens produksjonsvolumet økte med hele en tredjedel. Produksjonsverdien av vannkraften økte med 350 millioner kroner og urealiserte positive verdiendringer på kraftkontrakter økte med 508 millioner kroner i forhold til i fjor.

BKK-resultatet

  2011 2010
Driftsinntekter 2987 2410
Driftsresultat 1668 606
Resultat før skatt 1506 753

Resultat pr. 3. kvartal, alle tall i millioner kroner