Høye priser på gjenvunnet metall og papir førte til rekordoverskudd for Bergenshalvøens Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) i 2011. Faktisk er tallene så gode at selskapet anbefaler eierkommunene å sette ned bossavgiften for 2013.

— BIR Privat som tar seg av bosset fra husholdningene har krav på seg til å gå i balanse over en femårsperiode. Det betyr at store overskudd må komme forbrukerne til gode i form av lavere avgifter. For neste år vil dette bety en redusert regning på om lag 90 kroner, sier administrerende direktør Steinar Nævdal.

Han har nettopp sendt ut varsel til eierkommunene om den anbefalte reduksjonen i avgifter. For BIR vil denne nedsettelsen i renovasjonsavgiften utgjøre 13 millioner kroner i året.

Metall og papir

Steinar Nævdal betegner fjoråret som eksepsjonelt godt.

— I 2011 var det meste på vår side. Resultatene i BIR vil variere. De svinger i takt med prisene på energi og på materialene vi gjenvinner. BIR selger fjernvarme og høye energipriser vil gi gode resultater for oss. Samtidig gjenvinner vi metall og papir, og er avhengige av disse markedene for å skape ekstra gode resultater. I fjor fikk vi uttelling i alle de tre markedene, sier Steinar Nævdal.

Solid vekst

I 2011 endte renovasjonskonsernet med et overskudd på 76 millioner kroner, nesten en dobling fra året før som ga en pluss på 39 millioner.

— Vår oppgave er å sørge for gode tjenester og en effektiv drift. På den konkurranse utsatte delen skal vi generere et størst mulig overskudd til eierne våre, sier Steinar Nævdal.

— Hvordan skal dere utvikle selskapet videre?

— På tjenestesiden bygger vi nye gjenvinningsstasjoner i Fusa, Sund og på Osterøy. Vi eier BKK Varme sammen med BKK. Her planlegges det et nytt nærvarmeanlegg for Loddefjordsområdet. Det blir flisfyrt med flis fra Bergensområdet.

— Og det skal gi enda mer penger i kassen?

— Vårt mål er å ha miljøvennlige løsninger og sørge for et godt omdømme rundt selskapet. Resultatene vil som sagt svinge med energi- og materialmarkedene.

— Og får dere like godt betalt for papir, metall og energi i 2012?

— Som du vet har det regnet mye i første halvår. Det gir lave strømpriser. Og en god tommelfingerregel kan jo være at når det regner vil det påvirke våre resultater negativt som følge av lavere energipriser.

— Så da kan ikke publikum, se frem til enda lavere renovasjonsavgift som følge av resultatet i år?

— Hehe, da kan de vel heller glede seg over lavere strømpris. En kan jo ikke få både i pose og sekk.