Les også:

5. januar starter renovasjonsselskapet BIR byggingen av ny gjenvinningsstasjon på 12,3 mål på Hauge i Osterøy.

Om en måned følger Midtstegen i Sund etter, og Heiane i Fusa på høsten. Begge steder skal eldre og mindre stasjoner byttes ut.

Alt skal være ferdig sommeren 2016. ## Gebyret øker

Renovasjonsgebyret vil øke på grunn av storinvesteringen.

Tina Skudal.JPG
MÅLFRID BORDVIK

— Basert på økonomiske betraktninger og rene tall venter vi en liten økning på 1,5 prosent.

Gebyreffekt blir cirka 37 kroner, men noe henter vi inn gjennom økt driftseffektivitet, så det blir nok lavere i praksis, sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i BIR.

Peab fikk kontrakten

Osterøy-anlegget, som har vært svært omstridt, blir det største med 12,3 mål, mot 9,2 på Sund og 8,5 på Fusa.

BIR har anlagt flere gjenvinningsstasjoner de siste årene, men har aldri bygget tre stykker parallelt.

Peab Anlegg på Vestlandet har fått kontrakten på de tre anleggene. Kontrakten er verdt 80,4 millioner kroner.

— Vi har kommet godt i gang med planleggingen, og gleder oss til å starte med anleggsarbeidet, sier Peabs distriktssjef på Vestlandet, Jan Vidar Lie, til byggfakta.no i november.

De fikk anbudet etter hard kamp. Det var totalt ni interessenter.

Strengere krav

— Byggingen er et ledd i BIRs strategi om å etablere en velfungerende og svært viktig infrastruktur i kommunene for avfall som av hensyn til sin størrelse eller av miljøhensyn ikke skal kastes i avfallsbeholderen. Myndighetene stiller stadig strengere krav til håndtering av denne typen avfall, sier driftssjef Kjell Espen Søraas i BIR.

De er ansvarlig for avfallshåndteringen for cirka 350.000 i ni kommuner, og tilbyr også løsninger for næringslivet.

Moderne gjenvinningsstasjoner gjør det mulig å få mer avfall sendt til materialgjenvinning.

— I første halvår av 2014 oppnådde vi 73,8 prosent materialgjenvinning av alt avfall levert på gjenvinningsstasjonene! Dette er gode tall, sier kommunikasjonsrådgiver Skudal.