Administrerende direktør Veslemøy Tvedt Fredriksen tror BA er en av de få norske avisene som i fjor økte annonseinntektene på papir. - På papir økte vi med 3,8 prosent, mens de digitale annonseinntektene økte med 35 prosent, sammenlignet med 2012, sier Fredriksen.

- I annonsemarkedet har vi konsentrert ressursene om de bedriftene som ser Bergen som et viktig marked. Vi har færre kunder enn før, og bare halvparten så mange selgere. Men disse har jobbet målrettet mot det vi kan være gode på i konkurransen med BT, sier BA-direktøren.

Opplaget faller mindre

Avisenes papiropplag på hverdager falt i fjor med 7,9 prosent fra 2012.

- Fallet er mindre enn de foregående år, hvor det har vært i overkant av ti prosent. Det er først og fremst løssalget som fortsetter å falle, mens abonnementsinntektene har vært nokså stabile. Særlig hadde vi en god utvikling i abonnementsinntekter mot slutten av fjoråret, og ved inngangen til det nye året. Det pussige er at BT melder om akkurat det samme, sier Fredriksen.

Pressestøtte på 30 millioner

Pressestøtten utgjorde 30,4 millioner kroner, eller 22 prosent av totalinntektene. Uten pressestøtte ville avisen gått med et driftsunderskudd på 26 millioner kroner.

- Støtten var faktisk 100.000 kroner lavere enn året før. Så bedringen i resultat skyldes det vi har fått til kommersielt, sier Fredriksen.

Hun anser fallet i løssalgsinntektene som den største utfordringen på kort sikt.

- Men den digitale veksten er sterk både i leser- og annonsemarkedet, så vi ser fremdeles lyst på situasjonen, sier BA-direktøren.

(- tall i millioner kroner)

 20132012
Driftsinntekter138,1136,5
Resultat før skatt5,44,5