Totalt endte Bergensavisen AS med et overskudd på 4,6 millioner kroner før skatt, mot 6,3 millioner i 2011. Plussresultatet kommer til tross for at BA har tapt 6,7 millioner i inntekter i forhold til 2011.

— Totalt sett er vi fornøyd med å levere et bra overskudd i et krevende år for de fleste mediehus, sier administrerende direktør Veslemøy Tvedt Fredriksen.

Driftsresultatet endte på 3,5 millioner mot drøye fem millioner året før. Totalt har Bergensavisen redusert driftskostnadene med 4,1 miiioner fra 2011 til 2012.

— Vi gjennomfører fremdeles løpende kostnadstilpasning og omstilling i BA. Svikt i annonseinntektene, spesielt i fjerde kvartal, er med på å dra inntektene ned i forhold til i fjor, sier Veslemøy Fredriksen.

Mediehuset teller nå 69 årsverk. Det er seks færre enn for et år siden. Personalreduksjonen er skjedd ved naturlig avgang gjennom året.

Bergensavisen hadde et opplag på 17873 i 2012, en tilbakegang på 1900 eksemplarer. Opplaget er nå fordelt på 13865 i abonnement og 4008 i løssalg.