I fjor ble det igangsatt bygging av 25.404 boliger i Norge. Det er en nedgang på åtte prosent fra året før, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Samtidig steg boligprisene i Norge med 8,1 prosent i fjor. Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika tror på fortsatt prisvekst i år.

— Boligmarkedet i 2015 kommer til å bli usedvanlig sterkt, sier han.

- Rentekutt gir prishopp

Uttalelsen kan virke spesiell i en tid hvor mediene fylles opp av nyheter om oljekrise og nedbemanninger. Men det er paradoksalt nok dette som bidrar til Andreassens tro på boligmarkedet.

— Situasjonen er at de negative effektene med nedbygging av oljeindustrien og økt arbeidsledighet foreløpig ikke er så store, mens vi helt umiddelbart har fått kraftige rentekutt som gir et hopp i boligprisene, sier Andreassen.

Norges Bank satte i desember ned styringsrenten til 1,25 prosent. Det er det laveste siden under finanskrisen i 2009. Nye kutt kan komme utover våren.

Les også: Varsel om trangere tider

I det siste har det også virket som om det har vært en økt konkurranse mellom bankene om å tilby de billigste boliglånene.

...men Rogaland kan merke det

Eika-gruppen har lagt til grunn en prisvekst på fire prosent i år. Sjeføkonomen tror det meste av Norge vil få en vekst på 5-6 prosent, mens oljerike Rogaland og Agder vil få en nedgang i prisene.

— Det er ikke slik at inntektene vil falle så mye her, men folk er veldig usikre på fremtiden, sier Andreassen.

I Hordaland kan vi ifølge sjeføkonomen vente at de positive effektene fra oljenedturen på boligmarkedet enn så lenge er større enn de negative.

Lysning på tampen

Selv om det var en nedgang i boligbyggingen i fjor, viser tallene en oppadgående tendens mot slutten av fjoråret. Da økte aktiviteten i nybyggingen.

På kort sikt spiller psykologi en stor rolle i boligmarkedet, men over tid er det tilbud og etterspørsel som er avgjørende for hvordan prisene utvikler seg.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening opplyste på en pressekonferanse mandag at han er fornøyd med at bankene tilsynelatende har åpnet pengesekken både for boligkjøpere og dem som skal bygge boliger.

— Vi er imidlertid engstelig for at boligprisene vil eksplodere dersom vi ikke får opp farten på boligbyggingen i pressområdene rundt de store byene, sier Jæger.

- Hindrer boligboble

På oppdrag fra Boligprodusentenes Forening har Prognosesenteret anslått at det hvert år frem mot 2020 vil bygges rundt 1200 boliger for lite i Hordaland. Kun i Oslo og Akershus er det anslått et høyere boligunderskudd.

Også Jan L. Andreassen tror vi kunne ha tålt at det ble bygget flere boliger.

— Det er nettopp den lave boligbyggingen som hindrer at vi kan snakke om noen boligboble. Med dagens nivå på boligbygging, vil vi fortsatt ha et stramt boligmarked i det meste av Norge, sier Andreassen.

TROR PÅ FLERE RENTEKUTT: - To kutt i styringsrenten i 2015 er kanskje å håpe på for mye, men det er ikke usannsynlig at boliglånsrentene vil holde seg svært lave over tid, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen. ARKIVFOTO: FRODE BUANES