Seks norske selskaper har hatt feil i dataprogrammer og har vært sårbare for datainnbrudd, viser undersøkelse fra sikkerhetsselskapet Men & Mice. Tre av selskapene er Fokus Bank, Gjensidige NOR Sparebank, og Vår Bank og Forsikring. Kundenes konti har ikke vært i fare, hevder bankene.

Sikkerhetsselskapet sjekket web-serverne til 78 av de største bedriftene og organisasjonene i Norge 19. februar, skriver Aftenposten.(Origo)