• Ingen bergensere skal miste parkeringsplasser de allerede har. Det er nye P-plasser jeg vil stramme kraftig inn på, sier fylkesmann Lars Sponheim.

— Det er en misforståelse å tro at kjøpesentre, butikker eller arbeidsplasser som i dag har parkeringsplasser vil miste disse om de vil utvide, bygge om eller gjøre andre ting som krever omreguleringer, sier Lars Sponheim.

— Men de kan ikke regne med å få særlig mange nye. Det er netto tilvekst av parkeringsplasser jeg vil gjøre noe med. Jeg akter ikke å fjerne parkeringsplasser som allerede er her, understreker fylkesmannen.

Nye parkeringsplasser vil han bare gi til nye boliger og eventuelle parkeringshus. Nye butikker og arbeidsplasser i sentrum får klare seg helt uten parkeringsplasser, mens man i de ytre bydelene får klare seg med et minimum, krever fylkesmannen.

Nøkkelen til flere busser

— En strengere parkeringspolitikk er selve nøkkelen til mer statlige penger på kollektivsatsing i Bergen.

Sponheim mener at en struping av tilgangen på nye parkeringsplasser vil være et kraftig signal til staten om at det nå er slutt på å favorisere privatbilismen her i byen.

— Bergen kommune velger helt feil strategi når de i stedet for å støtte en slik linje, prøver å lage seg en ytre fiende. Og når kommunen nå jobber med en ny kommuneplan er det min plikt å påse at de nasjonale føringene for en strammere parkeringspolitikk gjennomføres, sier Sponheim.

Fylkesmannen viser til at den nye plan- og bygningsloven etablerer parkeringsregler som er juridisk bindende, noe de såkalte parkeringsnormene i byen ikke har vært så langt.

Ingen flere innsigelser

— Det er derfor den nye arealdelen av kommuneplanen for Bergen kommune er så viktig. Når den planen er ferdig kommer Bergen kommune til å ha juridisk bindende parkeringsnormer som Fylkesmannen ikke kan ha noen innsigelser mot. Da er det de som vil gjelde, sier Sponheim. Dette krever imidlertid at kommunen utformer en parkeringspolitikk som er i tråd med nasjonale føringer, understreker han.

— Da må Bergen kommune gi opp det gamle prinsippet om å kreve et minimumsantall av nye parkeringsplasser når noe nytt skal bygges. I stedet bør Bergen bli mer moderne og knesette prinsippet om maksimaltall på parkeringsplasser for områder hvor det skal bygges nytt. Hvis Bergen kommune er med på det, så er jeg klar for å mekle på plass de nye parkeringsnormene i arealdelen av kommuneplanen, sier Lars Sponheim.

Omorganiserer

For å få en bedre håndtering av de meste konfliktfylte sakene har Sponheim også omorganisert sitt eget hus. De vanskelig plansakene ble fra 1. april i år flyttet fra miljøavdelingen til en helt ny kommunal- og samfunnsplanavdeling.

— Dette gjør vi fordi mange av disse sakene får veldig mye oppmerksomhet, og i miljøavdelingen fikk de fort et ensidig miljøstempel, sier Sponheim. Han legger ikke skjul på at juristene vil få større innflytelse i hans nye avdeling, men avviser likevel at det vil bli tatt mindre miljøhensyn.

Skal snakke med én stemme

Omorganiseringen skaper også visse rokkeringer for en del av de andre ansatte ved fylkesmannsembete – og ikke minst for Sponheims ledergruppe.

— I de vanskelige og store sakene skal ledergruppen gjøre en egen avklaring. På den måten skal vi fremstå mer enhetlig og konsekvent, med én stemme. Og det skal ikke komme noe fra dette hus uten at embetsledelsen og fylkesmannen står bak det, sier Sponheim.

I 1990 jobbet rundt 100 ansatte hos Fylkesmannen i Hordaland. Siden den gang har statens fremste embetsmann i fylket fått en rekke nye ansvarsområder og har nå 190 ansatte.

Er det rett å kutte ned på fremtidige parkeringsplasser?