30 grunneiere i Flora kommune som vil bli berørt av kraftlinjetraseen, har klaget saken inn for Sivilombudsmannen. De anklager departementet for vilkårlig saksbehandling og brudd på utredningsplikten. Blant annet pekes det på at grunneierne ikke ble godt nok varslet om at OED vurderte å endre traseen, og at de dermed ikke fikk god nok anledning til å fremme sine synspunkt.

Flere av grunneierne skal ha oppfattet det slik at traseen som passerer tett på bebyggelsen i Eikefjord ble skrinlagt av Norges vassdrags— og energidirektorat allerede i 2009. De ble derfor svært overrasket da Moe landet på denne traseen i sitt vedtak i desember i fjor.

I sitt svarbrev til Sivilombudsmannen avviser derimot OED all kritikk.

«Departementet var fullt ut innforstått med at beboerne ved Storebru, Knapstad og Eikefjord ikke ønsket den traseen som departementet ga konsesjon til,» skriver departementet.

Politisk rådgiver i Olje— og energidepartementet, Ivar Vigdenes, ønsker ikke å kommentere bråket i Sogn og Fjordane Ap.

— Det er ikke naturlig for oss å kommentere Støyvas e-post til SMK.

- Er departementet villig til å vurdere denne saken en gang til?

— Nei.

- Vedgår dere svakheter i saksbehandlingen på denne traseen?

— Nei.

Ap-politiker og Eikefjord-innbygger Lars Terje Standal er ikke fornøyd med svaret.

— Folk her forstår ikke at det går an å bryte med alle innspill fra lokaldemokratiet og fagetaten. Likevel så skjærer de tvers gjennom, som igjen resulterer at folk må flytte fra hus og hjem.

Fylkesleder Nils P. Støyva som tok initiativ til møtet på Statsministerens kontor er oppgitt over svaret fra Ola Borten Moes politiske rådgiver.

— Jeg synes de burde brukt mer tid på å vurdere innspillene som er kommet fra oss, Flora kommune og innbyggerne i Eikefjord, sier Støyva.