• En lokal arbeidsgruppe skal nå utrede hva dette steinkrateret i Groruddalen skal brukes til. FOTO: ESPEN HOFOSS

Avvikler omstridt pukkverk i Oslo

Huken pukkverk i Groruddalen må stenge innen 31. desember 2014.