Men kontantstøtten for ettåringer styrkes i statsbudsjettet for neste år.

Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet øker kontantstøttesatsen til 5.000 kroner i måneden for barn i alderen 13-18 måneder. For barn i alderen 19-23 måneder videreføres dagens sats på 3.303 kroner. Kontantstøtte etter dagens regler og satser blir utbetalt til og med juni neste år.

— Ved å fjerne kontantstøtte for toåringer legger vi til rette for at flere kvinner kommer ut i arbeid og at flere barn med innvandrerbakgrunn får verdifull språkopplæring i barnehagen. På denne måten får flere barn et bedre grunnlag for å lykkes på skolen, og vi støtter opp om et mer likestilt arbeidsliv, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV).

Forslaget til avviklingen av kontantstøtten kan ses i sammenheng med at det er innført rett til barnehageplass. Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har rett på barnehageplass fra august samme år. Alle barn har rett på barnehageplass innen de fyller to år.

I forbindelse med at flere kommer til å søke barnehageplass når kontantstøtten avvikles, settes det av 92 millioner kroner til 1.160 nye barnehageplasser.