— Brønntesting fra mobile rigger var ikke omfattet av kvotetillatelsen for perioden 2008-2012, og således ulovlige, slår Miljødirektoratet fast i et ferskt brev til Statoil.

Det skriver Aftenposten.no.

Naturvernforbundet reagerer kraftig på opplysningene.

— Dette er veldig useriøst. Vi frykter at det er store mørketall av utslipp som oljeselskapene ikke rapporterer inn. Her må Statoil virkelig skjerpe seg, sier lederen av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

— Dette går på troverdigheten løs, mener Haltbrekken.

— Disse utslippene ble ikke tatt med ved en inkurie. Det var en ren administrativ glipp at det ikke ble tatt med, sier pressekontakt i Statoil Lars Gunnar Dale.

2,2 millioner kubikkmeter gass

De ulovlige utslippene stammer fra forbrenningen av 2,2 millioner kubikkmeter gass og 1500 tonn olje i forbindelse med fire brønntester fra en mobil oljerigg på Statoils Åsgård-felt på Haltenbanken i Norskehavet utenfor Trøndelagskysten.

Tilsammen førte dette til utslipp av 9957 tonn CO2 som ikke ble meldt fra, slik loven krever.— Vi ser alvorlig på at Statoil Åsgard ikke innrapporterte utslipp av CO2 fra brønntesting på mobil rigg, skriver Miljødirektoratet til Statoil.

— Når Miljødirektoratet får feil tall, så blir også det norske klimaregnskapet feil.

Det ulovlige utslippet ble oppdaget da direktoratets medarbeidere så at tallene ikke stemte overens med andre data.

«En glipp» på 10.000 tonn

Statoil innrømmer i et brev til direktoratet at utslippene fra de fire brønntestene på Åsgard ikke ble meldt inn i kvoterapporten. Saken har ført til en «intern gjennomgang» av hva som var årsaken. Konklusjonen var at «det har vært uklare ansvarsforhold».

Pressekontakt i Statoil Lars Gunnar Dale sier at saken nå er avklart mellom Statoil og direktoratet:— Dette står for ca. en prosent av utslippet på Åsgard. Utslippet var ikke en bevisst handling, men skyldtes kun en glipp, sier Dale.

— Hele systemet baserer seg på at oljeselskapene selv rapporterer om utslippene. Det er viktig å vite hvor store utslippene er, slik at man kan skjerpe kravene. Det er for dårlig at et så stort og erfarent selskap innrømmer dette først når de blir tatt med buksen nede. Vi hadde forventet at Statoil hadde rutinene på plass, sier Haltbrekken.

Flere saker

Også ved Statoils Njord-felt er det oppdaget CO2-utslipp som selskapet ikke hadde meldt fra om.

Dette skyldes også utslipp fra en mobilrigg som drev produksjonsboring på Hymefeltet.

Dette utslippet på 10.485 tonn CO2 var knyttet til dieselforbruket på riggen.

Sa ikke fra om kjemikalieutslipp

Tidligere i sommer skrev Dagens Næringsliv at Statoil også sto bak store utslipp i Nordsjøen i form av 3,4 tonn kjemikalier. Utslippene fant sted da selskapet kartla sjøbunnen under Njord A-plattformen i november 2010.

Først i sommer sa Statoil fra om utslippet til Miljøverndirektoratet, stikk i strid med reglene som pålegger oljeselskapene å melde fra umiddelbart. Statoil beklaget utslippet og at det tok så lang tid å varsle.

Store CO2-utslipp

De ulovlige utslippene utgjør bare en liten del av de totale utslippene fra Åsgård-feltet. Tilsammen utgjør de kvotepliktige utslippene for Statoil Åsgard 1 005 096 tonn i 2012.

Før sommeren kom det frem at de norske CO2-utslippene bare gikk ned med 0,8 prosent i fjor. Dette er langt mindre enn det som skal til for å nå de internasjonale målene om å begrense den globale oppvarmingen med to grader.

I september kommer den neste rapporten til FNs klimapanel. Nyere målinger viser at klimaendringene på enkelte områder skjer raskere enn man trodde i 2007. Blant annet smelter isen på Sydpolen langt raskere enn antatt. Oppvarmingen av den nordlige halvkulen har ført til at somrene er blitt en til to grader varmere de siste 30 årene, noe som får store miljømessige følger.