De to selskapene deltok i en anbudskonkurranse om taktekking av Forsvarets nye administrasjonsbygg på Haakonsvern sommeren 2008. Under anbudsprosessen ble det oversendt opplysninger mellom selskapene om prisoppstillinger og prisvurderinger knyttet til anbudet.

Jeg har kanskje gjort noe dumt, men jeg mener jeg eruskyldig. Jeg er ikke kriminell. Daglig leder Gudmund Fløysand

Som et resultat av det ulovlige samarbeidet må Fløysand Tak AS betale et gebyr på 350 000 kroner for brudd på konkurranseloven.

IcopalTak AS er ilagt et gebyr på 1,2 millioner kroner, men slipper å betale ettersom selskapet varslet Konkurransetilsynet om forholdet og samarbeidet med tilsynet under etterforskningen. IcopalTak i Bergen er senere lagt ned.

floysand.jpg

— Jeg har kanskje gjort noe dumt, men jeg mener jeg eruskyldig. Jeg er ikke kriminell, sier daglig leder Gudmund Fløysand (bildet) i Fløysand tak til bt.no.Han vurderer å gå videre med saken,

Saken har pågått i halvannet år.

— Det begynner å ta veldig på. Det har vært en belastning forfirmaet og meg personlig, sier Fløysand.

Advokat Jonn Ola Sørensen i Wikborg og Rein sier at de vil bruke tid på å studere vedtaket.

— Vivil nå gå nøye gjennom saken og bruke tid på å vurdere om vi skal gå videre medden. Vi har en frist på to måneder, sier Sørensen.

— Jeger overrasket, og Fløysand mener han er uskyldig. Én e-post er grunnlaget forsaken. Han husker ikke selv den konkrete kontakten, og den har uansett ikkehatt noen betydning eller konkret virkning. Tilsynet mener derimot at e-postenvar egnet til å ha en konkret virkning. Det er vi uenig i.

Fløysand tak skal også halevert et tilbud med andre priser enn de konkurrenten fikk oppgitt.

— Deter en streng norm de stiller opp her. Jeg kjenner ikke til liknende tilfellerfra før, sier Sørensen som tidligere har jobbet som jurist i nettoppKonkurransetilsynet.

Første gang

Dette er første gang Konkurransetilsynet fritar et selskap fra overtredelsesgebyr på grunn av slik varsling, skriver Konkurransetilsynet på sine hjemmesider.

— Når konkurrenter utveksler priser i forbindelse med en anbudskonkurranse, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven. Prisen er ofte helt avgjørende for den som henter inn og skal vurdere tilbudene. Ulovlig anbudssamarbeid reduserer konkurransen om oppdraget og kan innebære at oppdragsgiveren betaler for mye, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

— Selv om ingen av selskapene som er involvert i denne saken hadde noen konkret gevinst av det ulovlige samarbeidet, er det viktig å slå ned på denne typen lovbrudd. Når konkurransen begrenses på denne måten, kan skadevirkningene for samfunnet være betydelige, understreker hun.

IcopalTak tok på ingen måte avstand fra eller protesterte på den informasjon de mottok i e-posten fra FløysandTak. Ingrid Kjeldstad Gullaksen i Konkurransetilsynet

Varslet Konkurransetilsynet

Bakgrunnen for saken er en anbudskonkurranse arrangert av Veidekke sommeren 2008, der de to selskapene deltok. To dager før tilbudsfristen sendte Fløysand Tak en e-post til konkurrenten IcopalTak med et vedlegg som inneholdt en prisoppstilling over enhetspriser og totalpris for arbeidet.

— IcopalTak tok på ingen måte avstand fra eller protesterte på den informasjon de mottok i e-posten fra FløysandTak. E-posten og prisoppstillingen ble tvert imot skrevet ut og er senere gjenfunnet i IcopalTaks arbeidsmappe for det aktuelle prosjektet. Dette viser at IcopalTak var kjent med konkurrentens prisvurderinger da de selv innga tilbud i anbudskonkurransen, forklarer seksjonsleder Ingrid Kjeldstad Gullaksen.

Konkurransetilsynet har kommet til at handlingen representerer et brudd på konkurranselovens forbud mot samarbeid som begrenser konkurransen.

IcopalTak varslet Konkurransetilsynet om det ulovlige samarbeidet i februar 2010. På bakgrunn av informasjonen fra IcopalTak gjennomførte Konkurransetilsynet en bevissikring der både dokumenter og elektronisk materiale ble beslaglagt. Tilsynet har også gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken.

«Trist»

— Det er trist at vi har vært med i en slik sak, men når detførst er tilfelle er jeg fornøyd med at vi har opptrådt slikKonkurransetilsynet mener vi skal gjøre, sier toppsjef Lars Næss i IcopalNorge.

Han henviser til at Icopal Tak AS er ilagt et gebyr på 1,2millioner kroner, men slipper å betale ettersom selskapet varslet samarbeidet.

Icopal Norge varslet Konkurransetilsynet om det ulovligeprissamarbeidet i april 2010.

— Etter at avdelingslederen i det daværende selskapet IcopalTak i Bergen sluttet, gikk vi gjennom PCer og dokumenter, og fant noe som kunnetyde på ulovlig samarbeid mellom Icopal Tak og Fløysand Tak.

— Vi anså det som meget alvorlig hvis det var tilfelle. Deter helt i strid med våre etiske og forrentingsmessige retningslinjer, og valgteå overlevere dokumentene til Konkurransetilsynet, utdyper Næss.

Toppsjefen vil ikke kommentere bakgrunnen til hvorforavdelingslederen i Bergen sluttet.

— Avdelingen er lagt ned, og han har sluttet. Det er ingensyndebukker igjen i vårt system, svarer han.

TAR AFFÆRE: Tidligere helsebyråd i Bergen, Christine Meyer, er nå konkurransedirektør.
Arkiv