På forsommeren i år gikk Bergen kommune ut med en anbudskonkurranse om kjøp av matvarer til skoler, SFO-er og barnehager.

Anbudet gjelder cirka 420 matvarer til 140 skole og barnehager — for eksempel mat til skolekjøkken, lunsjmat i barnehager eller kantinemat.

Ifølge finansbyråd Liv Røssland varierer innkjøpspraksisen i skoler og barnehager «veldig».

— Noen løper til den lokale kjøpmannen, mens andre kjøper i stort fra en leverandør. Det er viktig å få en helhet over rutinene, sier Røssland (Frp).

Over 100 mill.

Ifølge Røssland var totalanbudet som gikk ut i starten av juni på nærmere 110 millioner kroner.

Nå er konkurransen avlyst. Årsaken er at anbudskonkurransen, slik den opprinnelig var utlyst, sperret for at arbeidsmarkedsbedrifter kunne bli med. Dette er bedrifter som gir tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne (se faktaramme). Og byrådet har vedtatt at disse bedriftene skal tas i bruk.

— Nå vil vi splitte opp anbudet. Ellers vil arbeidsmarkedsbedriftene være for små til å bli med, sier Røssland.

Fryktet for arbeidsplasser

Daglig leder Knut Årnes i Spekter Pluss, en Åsane-basert arbeidsmarkedsbedrift som er heleid av Bergen kommune, sier de er svært fornøyd med at deres egen eier nå revurderer.

— I dag er det mellom seks og åtte yrkeshemmede hos oss som arbeider fast med pakking og utkjøring av mat til cirka 50 private og kommunale barnehager. Hadde pakkingen og leveringen gått ut som et åpnet anbud, kunne vi mistet store deler av disse arbeidsplassene, sier Årnes.

— Det ville vært trist. Spesielt siden kommunen har vedtatt at disse oppdragene skal legges ut til arbeidsmarkedsbedriftene, så sant vi er konkurransedyktige. Vi skal ha en fortrinnsrett.

Nå kommer altså Bergen kommune de yrkeshemmede i møte.

Finansbyråd Røssland sier til bt.no at én løsning kan være å legge ut pakking og transport av skole- og barnehagematen som en såkalt reservert kontrakt.

Da begrenses konkurransen til å gjelde arbeidsmarkedsbedriftene, mens selve innkjøpene kan gå som et ordinært anbud.

Hvor stor verdi pakke- og transportbiten av anbudet vil ha, kjenner ikke Røssland til for øyeblikket.

— Vi jobber nå med en løsning for å dele opp anbudet. Hva vi ender med er ikke helt avgjort, sier finansbyråden.

«Noe av det viktigste»

- Hvorfor er det viktig å få arbeidsmarkedsbedriftene med på et slikt anbud?

— Disse bedriftene er noe av det viktigste vi har for å gi folk arbeidstrening og få dem tilbake til arbeidslivet. Vi har en rekke flotte eksempler på slike bedrifter i Bergen, og vi vil at de skal fortsette å gjøre en jobb for det offentlige i Bergen.

I 2010 tok Bergen kommune i bruk reserverte kontrakter på levering av frukt til skolene. Men i forbindelse med det store skolematanbudet kom kommunen i tvil om det ville bli reell konkurranse ved å bruke reserverte kontrakter.

— Det har ikke vært gjennomført en slik konkurranse tidligere, heter det i en pressemelding fra kommunen.

GLAD: - Hadde pakkingen og leveringen av mat gått ut som et åpnet anbud, kunne vi mistet flere arbeidsplasser, sier daglig leder Knut Årnes i arbeidsmarkedsbedriften Spekter Pluss i Åsane.
FRA SPEKTERS HJEMMESIDE