Avinor har på sine nettsider lagt ut en skriftlig redegjørelse av den mye omtalte flybusskrangelen som har versert i mediene de siste månedene.

Flyplassledelsen mener Flybussbergens fremstilling av saken gir «et upresist bilde» og kommer derfor med sin versjon.

Striden står om holdeplassene foran inngangen til Bergen lufthavn Flesland. I desember avviste Avinor Flybussbergens anbud, og etter en runde i retten fikk Tide kontrakten i januar.

— Uriktige påstander

Avinor bruker redegjørelsen til å gå i rette med det de mener er uriktige påstander fra Flybussbergen:

— En påstand har vært at Avinor ønsker å svekke kollektivtilbudet. Tvert imot har Avinor som mål å øke kollektivandelen. Bergen lufthavn er avhengig av dette for å sikre en effektiv tilbringertjeneste til Flesland i fremtiden, skriver Avinor.

Flyplassledelsen understreker også at Flybussbergen ikke er «jaget bort fra lufthavnen», men rettmessig blitt avvist fra konkurransen om å leie de aller nærmeste plassene til terminalen.

— De er velkommen til å fortsette sine operasjoner, men må forholde seg til de kontrakter som tilbys dem, på lik linje med andre aktører på lufthavnen. Avinor er opptatt av konkurranse, og det må være konkurranse på like premisser, der alle som deltar tilfredsstiller de minimumskriterier som er satt i konkurransegrunnlaget, skriver Avisnor.

Som BT skrev i går, har Samferdelsedepartementet bedt Avinor om en redegjørelse for hva som skjedde da Flybussbergen ikke fikk delta i konkurransen om holdeplassene.

Viser til dårlig økonomi

På nettsidene forklarer Avinor at anbudet fra Flybussbergen ble avvist fordi busselskapet ikke hadde «tilstrekkelig økonomisk gjennomføringsevne», og legger til at busselskapet skylder Avinor flere hundre tusen kroner.

— Den økonomiske situasjonen i selskapet har med andre ord vært bekymringsfull i lang tid, noe selskapets ledelse har informert om i møter med lufthavnen, skriver Avinor.

I februar ble det kjent at selskapet ikke hadde penger til å utbetale lønn.

Avinor skriver også at Flybussbergen har fått tilbud om å kostnadsfritt få benytte en av- og påstigningsplass ca. 120 meter fra terminalinngangen, og at de fortsatt er i dialog for å finne en løsning.