De to dominerende aktørene i norsk luftfart er de klart største bonusmottagerne og har alene fått 20 millioner hver fra Avinor siden tilbudet til flyselskapene ble lansert 1. januar 2011.

Avinors pengebruk blir nå kraftig kritisert av en av landets ledende luftfartseksperter:

— Dette blir som å gi flyselskapene en ekstra inntekt pr. passasjer, mener professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole, NHH.

Millionene flyr

Avinor innførte bonusen «for å premiere selskaper som bidrar til passasjervekst for konsernet», som det heter i vilkårene.

Bonusen regnes ut fra økningen i antall passasjerer det enkelte selskap kan vise til. For hver ekstra utenlandspassasjer får flyselskapene 25 kroner tilbake fra Avinor i bonus, mens en ekstra innlandspassasjer bare er verdt halvparten så mye.

En oversikt Avinor har utarbeidet for Aftenposten, viser at millionene har strømmet inn i flyselskapenes kasser:

Norwegian er den største enkeltmottager med 21,6 millioner, tett fulgt av SAS med 20 millioner. Widerøe har fått 5,8 millioner. Også for utenlandske selskaper har ordningen vært raus: Nederlandske KLM har mottatt 3,2 millioner i bonus, mens British Airways har fått 2,8 millioner og Lufthansa 2,5 millioner.

Stor vekst allerede

Bonusordningen har ikke vært noe krisetiltak. Tvert imot, ordningen ble innført på et tidspunkt der det allerede var god trafikkvekst både på inn- og utland. Det året bonusen ble innført, i 2011, var trafikkveksten for Avinors lufthavner på over 10 prosent.

Året før var veksten på nær 4,3 prosent. For landets største flyplass er veksten formidabel, flyplassen økte med 2 millioner passasjerer i 2011 - året før med 1 million.

Dette skjedde som følge av at eksisterende flyselskaper i hele denne perioden hadde satset friskt med stadig nye, populære direkteruter. En rekke nye selskaper er dessuten kommet til og sørget for en enda større fart i passasjerutviklingen.

Ukjent effekt

I Avinor innrømmer finansrådgiver Jon Arne Rasmussen at man ikke vet om millionutbetalingene har gitt flere passasjerer enn de som uansett ville ha kommet. Effekten av bonusen er nemlig aldri blitt målt:

— Nei, vi måler ikke økte inntekter som følge av bonusordningen. Dersom vi skulle ha målt effekten, måtte vi ha lagt inn forutsetninger om utviklingen av passasjerer dersom ordningen ikke hadde eksistert.

- Hvordan kan dere da vite om millionbonusene virker i det hele tatt?

— Vi baserer oss på vanlig økonomisk teori om at generelle incentivordninger virker positivt. I utgangspunktet er det slik at nye passasjerer medfører betydelige kommersielle og trafikkmessige inntekter for Avinor, sier Rasmussen.

Er bonusen nødvendig?

Avinor varsler i etterkant av Aftenpostens spørsmål om bonusen at selskapet nå skal se på hvordan alle dets incentivordninger virker.

Professor Frode Steen.
Jon Hauge

Professor Frode Steen sier at ordningen viker for gunstig for flyselskapene:— For ruter i vekst er det neppe dette som driver SAS og Norwegian. Dette blir mer som en ekstra inntekt pr. passasjer, men er neppe avgjørende for om en rute er lønnsom eller ikke, sier Steen.

Han er tvilende til om ordningen burde vært satt i gang:

— Den er generell, og det er jo rart siden det trolig er viktigere å få økt trafikk og aktivitet i Bodø heller enn i Bergen eller Oslo, for å ta et eksempel. Strengt tatt burde man differensiere slike incentiver - om man i det hele tatt skulle ha slike, sier Steen.