• I dag legges bybudsjettet for 2013 frem. Vi følger fremleggelsen dagen gjennom på bt.no. Tabellen under viser forslag til endringer i avgifter og egenbetalinger.
Avgifter 2003 2012 2013
Maksimal egenandel sykehjem 22.270 30.200 31.100
Garasje/naust  inntil 30 kvm 1500 3500 3600
Tilbygg inntil 30 kvm 1500 3500 3600
Kulturskole pr. år 1600 3000 3100
Svømmehall billett voksne 45 70 75
Svømmehall billett barn 20 35 35
SFO, hel plass 1385 1915 2040
Barnehage hel plass 2870 2330 2330
Årsgebyr vann bolig 120 kvm 1328 2133 2333
Årsgebyr avløp bolig 1724 2482 2564

Høsten 2003 overtok Monica Mæland (H) som byråd etter Anne— Grete Strøm- Erichsen (Ap). Kommuneøkonomien var i krise, og mørket senket seg bokstavelig talt over byen. Selv gatelysene ble slukket nattetid for å spare penger.

Dobling for kulturskolen

I 2003 kostet kulturskolen 1600 kroner i året, i 2012 er prisen øket til 3000 kroner. I samme periode har kommuneøkonomien beveget seg fra nattsvart mørke, til balanse og orden på økonomien, slik byrådslederen beskrev det under valgkampen i fjor.

Bruken av kommunale idrettsanlegg har også økt kraftig. BTs gjennomgang viser at enkeltbilletter for barn i svømmehallen har økt fra 20 til 35 kroner. En skøytetur på Slåtthaugbanen i 2012 koster 25 kroner, i kriseåret 2003 var prisen 10 kroner.

— Det er historiske forklaringer på dette. Avgiftene står stille i noen år, og så må vi justere dem og da blir det store hopp, noe som er uheldig for brukerne. Vi bør heller foreta årlige justeringer, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Øker mer enn prisveksten

— Vårt byråd har hele tiden sagt at vi ønsker lave egenandeler, derfor kommer det ikke noen økninger i store jafs, uttalte Liv Røssland da hun i fjor presenterte bybudsjettet.

— Det er kun snakk om en indeksregulering av satsene, la hun til.

Men satsene er ikke indeksregulert, dersom en sammenligner med konsumprisindeksen. Økningen her har vært på 20 prosent i Mælands styringsperiode. Egenandel for hårklipp, hjemmehjelp, varm mat på eldresenter – eller kald mat brakt hjem – har gjennomgående steget med det dobbelte av den generelle prisstigningen.

— Våre tjenester utføres av personer som mottar lønn. Den har økt langt mer enn den generelle prisstigningen i perioden. Kommunens egenandeler i eldreomsorgen øker ikke mer enn kostnadsnivået i kommunal sektor, forklarer Røssland.

De rike betaler

Men én gruppe har virkelig fått økninger i store jafs, og det hvert eneste år.

I 2003 var maksimal egenandel for hjemmehjelp pr. år 5800 kroner for de på øverste pensjonsnivå. I 2012 var taket for pensjonister med over 300.000 i pensjon øket til 20.600 kroner, en økning på 250 prosent.

— Vi har lagt oss på en sosial profil som innebærer at de som tjener minst betaler minst, mens de som har høyest pensjon må betale mer.

Byggesak i været

Byggesaksgebyrene har virkelig skutt i været under Mælands regjeringstid. De aller fleste gebyrene har mer enn doblet seg, men det har gått litt opp og ned. I 2006 vant Frp gjennom med kravet om en halvering av byggesaksgebyrene.

— Vi ville ha flere til å søke, det skulle være rimeligere, og vi ville prøve å få færre ulovlige byggesaker, uttalte byråd Lisbeth Iversen til BT i 2011.

Året etter var Frp blitt en del av byrådet, og den nyslåtte byråden for byggesak og samferdsel, Øistein Christoffersen (Frp), fremmet forslaget om å doble satsene.

— Vi så at halveringen innebar at andre deler av kommunen subsidierte byggesaksavdelingen. Prisene i dag reflekterer de kostnadene kommunen har med å drive byggesaksetaten, sier Røssland.

Billigere barnehager

Gebyrene for Vann og avløp har økt med henholdsvis 60 og 43 prosent siden 2003. Røssland sier dette skyldes at kommunen har investert, og skal investere, store beløp i fornyelse av rør og renseanlegg. Og renovasjonsavgiften skal ned neste år, fordi BIR driver med store overskudd.

Det finnes en positiv historie i all økningen. Småbarnsforeldrene er prioritert, i hvert fall når det gjelder barnehagesatser. I 2003 var maksimalsatsen i Bergen 2800 kroner, i dag er den på 2330 kroner. Men kommunen kan ikke ta æren for dette. Maksimalsatsen er fastsatt av regjeringen.

Røssland mener byrådet ikke har noe å skamme seg over når det gjelder avgiftsutviklingen i de ni årene Monica Mæland har vært byrådsleder

— Bergen kommune har de aller laveste administrasjonskostnadene av storbyene. Og avgiftsnivået vårt er blant de laveste av byene, sier hun.

Hva mener du om utgiftsnivået i Bergen?