Årsaken er planene for Jonsvollskvartalet, som kommunen sendte ham forrige uke. Det er her det omstridte bygget til Sparebanken Vest skal reises.

I reguleringsplanen har kommunen og utbygger tatt høyde for at bygget skal ha 24 parkeringsplasser. Dette er i tråd med meglingsresultatet som byrådet og fylkesmannen i sin tid kom frem til, men som bystyret deretter avviste.

I etterkant har den avvisningen ført til at en rekke utbyggingsplaner i og utenfor sentrum er blitt satt på vent. Det nye reguleringsforslaget endrer alt, ifølge Sponheim.

— Når det nå kommer en søknad om å bruke meglingsforslaget også for Bergen sentrum, som bystyret i Bergen har avvist, oppstår det en ny situasjon.

Skal møte byrådet

På mandag skal han i møte med byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF). Da vil han legge frem Fylkesmannens positive respons til prosjektet.

— Vi kan gi grønt lys til Jonsvollskvartalet, fordi Bergen kommune i praktisk politikk etterlever meglingsresultater på alle nivåer. Det er ikke viktig at bystyret er uenig i meglingsresultatet, når kommunen i realiteten slutter opp om meglingsresultatet.

Tidligere har utbyggingsplaner i andre bydeler blitt stoppet, til tross for at planene inneholdt antall parkeringsplasser som byrådet og Fylkesmannen ble enige om. Blant annet er Steen & Strøm sine storstilte planer for Åsane blitt avvist av Fylkesmannen, selv om de ikke hadde for mange parkeringsplasser.

Sponheim begrunnet dette med at parkeringsplanene for Bergen må sees i en helhet, og at man ikke kunne velge å følge meglingsresultatet i noen bydeler, og gå mot dem andre steder. Så lenge bystyret nektet å følge parkeringsbestemmelsene i sentrum, så avviste de ifølge Fylkesmannen parkeringsbestemmelsene for hele Bergen.

Endrer alt for byen

Når Fylkesmannen sier ja til Sparebanken Vest sitt bygg, får dette ringvirkninger for alle byggeprosjektene som står på vent i byen. Det bekrefter Sponheim overfor BT.

— Nå har vi nok enighet til å løse alle sakene med innsigelser på parkeringsplassene. Slik sett løser Åsane-saken seg ved at Jonsvollskvartalet går gjennom.

BØYER AV: Lars Sponheim.

Når kommunen mandag presenterer planer som inneholder 24 parkeringsplasser, vil Fylkesmannen fatte et vedtak hvor de godtar planene til Sparebanken Vest, og hvor de legger til grunn at kommunen legger frem et forslag som springer ut fra meglingsforslaget.— På det grunnlaget trekker vi innsigelsen. Kommunen har de facto godkjent meglingsresultatet på alle delene av Bergen, og da har vi et overordnet planverk for parkering i Bergen på plass.

Departementet vil ikke måtte involvere seg i denne saken lenger, ifølge fylkesmannen.

— De trenger ikke være inne i bildet, fordi vi har trukket innsigelsene, sier han, og legger til:

— Denne fremgangsmåten har vi selvsagt ryggdekning for i departementet.

Tilfreds med resultatet

Kommunikasjonsdirektør Siren Sundland i Sparebanken Vest blir svært glad når BT overbringer nyheten.

— Dette er jo strålende nytt, og faktisk veldig uventet. Vi oppfattet situasjonen rundt kommunedelplan og parkeringsnorm som fullstendig fastlåst, og det eneste Fylkesmannen og kommunen var enige om, var at avklaringen ville kunne ta lang tid.

Tidsfaktoren var viktig for banken, og var grunnen til at de la frem en reguleringsplan med bare 24 parkeringsplasser. Likevel hadde ikke Sundland trodd at Fylkesmannen ville snu.— Sponheim var tidlig ute og sa at revidert reguleringsplan for Jonsvoll var positiv, men at saken like vel ikke ville bli så enkel å løse.

Kommunikasjonsdirektøren sier de nå jobber med å ferdigstille underlagsmaterialet for totalentreprisen av bygget.

Hva mener du om utviklingen? Si din mening under!

NYBYGG: Her i Jonsvollskvartalet planlegger Sparebanken Vest å bygge et finanssenter på nærmere 30.000 kvm. Antall parkeringsplasser blir beskjedne 24.
SEAN MELING MURRAY