— Tid er viktig, men forutsigbarhet er enda viktigere, sier Stephen Carmel, direktør i Maersk Line, til Aftenposten. Rederiet er et av verdens største i sitt slag med en flåte på over 500 fartøyer, som forflytter to millioner containere over verdenshavene.

Høyt anslag

Mange har spådd en eksplosiv vekst i transarktisk shipping som følge av at isen i Polhavet smelter. Tidligere i sommer skrev Aftenposten om en studie utført av CICERO, Det Norske Veritas og Statistisk sentralbyrå. Der anslås det at 10 prosent av containertrafikken mellom Asia og Europa vil gå gjennom arktiske farvann innen 2050.

En tilsvarende utvikling er spådd av norske myndigheter. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har flere ganger påpekt at seilingsdistansen kan kortes ned med opptil 40 prosent dersom skip seiler via Polhavet istedenfor Suezkanalen – og at de vil velge å gjøre nettopp dette når arktiske farvann blir mindre isdekte.

— Ti prosent er et altfor høyt anslag, mener imidlertid direktøren i Maersk Line. Han tror de som spår stor linjefart gjennom Arktis, det være seg gjennom Nordvestpassasjen, Den nordlige sjørute eller rett over Polhavet, ikke kjenner Arktis eller internasjonal skipsfart godt nok.

— De har vel bare sett på kartet, antar han.

Ikke raskere

Det er et av verdens mektigste rederier som nå tilbakeviser at seilingsmønsteret på verdenshavene blir radikalt endret som følge av at Arktis blir «isfritt» deler av sommeren og høsten. Ifølge Maersk Line vil arktiske farvann være langt mer uforutsigbare enn andre farvann – selv uten is.

— At en rute er kortere betyr ikke at den er raskere eller billigere, forklarer Carmel. Rederienes forretningsmodell forutsetter at skipene kommer frem til bestemmelsesstedet nøyaktig til avtalt tid, ikke at de kommer raskest mulig frem. Timing er viktigere enn transporttid.

— Containerskipene seiler faktisk saktere nå enn tidligere, påpeker han.

— Dersom vi sier at vi skal være fremme på onsdag kl. 14, så må vi være der da. Kundenes lagre ligger i transportruten, og dersom vi ikke kommer til avtalt tid vil virksomheter ganske snart måtte stenge, sier Carmel. Direktøren forklarer at Arktis vil forbli stormfullt, mørkt og utsatt for dårlig sikt store deler av året.

Uker

— Selv om isen smelter, blir lengden på seilingssesongene frem til midten av dette århundret fortsatt estimert i uker, noe som ikke gir grunnlag for de enorme investeringene i skip og infrastruktur som kreves, oppgir Carmel.

En rapport fra Det Norske Veritas (DNV) fra 2009 om transarktisk skipsfart tegner et lignende bilde. Den påpeker at skip som tilpasses de krevende isforholdene i Arktis vil fungere desto dårligere på åpent hav, hvor skipene tross alt vil seile utenfor den arktiske seilingssesongen – men også på store deler av «snarveien» mellom Asia og Europa. Morten Mejlænder-Larsen, programdirektør for arktisk skipsfart, sa den gang at at de arktiske «isforholdene vil være vanskelige om vinteren og våren, selv i 2050». Skipstransport som baseres på at containere leveres «just-in-time» vanskelig lar seg kombinere med skiftende isforhold, konkluderte DNV.

Norges Rederiforbund, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 160 rederier og offshorebedrifter, registrerer liten interesse for transarktisk skipsfart blant sine medlemmer.

— Dette vil ikke være kommersielt interessant på lang, lang tid, sier kommunikasjonssjef Tanja Cecilie Østerberg i Rederiforbundet til Aftenposten.no.

Si din mening i kommentarfeltet under!