Det lyftar inntektene og betrar driftsresultatet i første kvartal. Selskapet gjekk frå eit driftsunderskot på 77 millionar kroner i første kvartal i fjor til eit driftsoverskot på 95 millionar kroner i år.

Resultatet før skatt gjekk ned frå 129 til 51 millionar kroner i same periode. Selskapet er framleis forhindra frå å eksportere olje ut av Kurdistan.

Det gjer at oljen frå det som truleg er DNO International sitt viktigaste område, må seljast lokalt, under verdsmarknadspris.