Sparebanken Vest har gjennomgått de 120 klagene fra kunder som har kjøpt såkalte strukturerte spareprodukter. Selv om banken ikke mener å ha gjort tilsvarende feil som i Røeggen-dommen, har de valgt å tilby kompensasjon i 31 tilfeller.

Dermed må 89 av bankens kunder sette sin lit til Finansklagenemnda

En av disse er Audun Gunnarsen (59).

Selv har han beregnet å ha tapt rundt 200.000 kroner på det lånefinansierte spareproduktet fra Sparebanken Vest.

— Sparebanken Vest må ikke tro at de får fred selv om de har konkludert med at bare en fjerdedel av klagerne får erstatning, sier den 59-årige oljearbeideren

- Ikke mulig å tape

Han synes det er dårlig at ikke banken legger seg flat, og dekker tapene til alle som har klaget på de lånefinansierte produktene de fikk anbefalt.

— Jeg registrerer at banken sier at de ikke har gjort det samme som i Røeggen-saken, og at dommen derfor ikke får konsekvenser for dem. Men jeg vet nå ikke, jeg. Alt jeg har lest og hørt om Røeggen-saken, minner veldig om den situasjonen jeg selv har vært oppe i, sier Gunnarsen.

sparebankenvestgz2a3466-ny-side1.jpg
Tor Høvik
DÅRLIGE RÅD: Adm.dir. Stein Klakegg i Sparebanken Vest har konkludert med at de har gjort feil i 31 saker der sparekunder er blitt rådet til å låne penger for å investere i bankens spareprodukter. Banken beklager også dårlig rådgivning.
JO STRAUBE (ARKIV)

Det var i 2006 at Gunnarsen ble spurt om han ikke ville prøve det som ble fremstilt som bankens desidert beste sammensatte spareprodukt, under et tilfeldig besøk i banken.

— Jeg fikk vite at folk nærmest sto i kø for å tegne seg, og jeg oppfattet det slik at det ikke ville være mulig å tape penger på dette. Det ble vist til at aksjemarkedet bare stiger. Selv om det kunne komme kortvarige tilbakeslag, ville investeringen over tre år være sikret gevinst, forteller Gunnarsen.

- Naiv og godtroende

Gunnarsen tok opp en million kroner i lån, som ble investert i aksjemarkedet. I teorien skulle så avkastningen herfra overstige utgiftene til renter på lånet. Men det skjedde ikke.

— Jeg fikk aldri noen gevinst. Banken fikk derimot rentene på lånet. Flere tusen kroner i måneden, som de hentet rett fra lønnskontoen min, sier Audun Gunnarsen.

Han sier at risikoen ved investeringen ble nedtonet da tilbudet ble lagt frem for ham.

— Produktet som det viste seg at jeg hadde kjøpt, var et helt annet enn det det ble fremstilt som, sier han.

- Hadde du ikke et eget ansvar for å sjekke ut dette?

— Selvsagt. I ettertid er det lett å se at jeg var for litt for naiv og godtroende i forhold til hva som ble presentert. Men jeg satt altså i møte med de som skal være eksperter på økonomisk rådgivning. De anbefalte det sterkt. Jeg mener at de fremstilte alt veldig positivt, og at de oversolgte produktet.

Vil ha pengene tilbake

I brevet der Sparebanken Vest gir beskjed om at Gunnarsen ikke får erstatning vises det til en brosjyre han fikk. Der står det at investors totale risiko øker ved lånefinansiering av produktet, og at rentene kan bli tapt.

— Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke leste brosjyren så grundig som jeg burde. Men det står også at det etter bankens skjønn er klokt å støtte seg på samlede analyseresultat fra en mengde dyktige analytikere, og de bruker ord som at dette er et produkt for de som vil investere i aksjemarkedet, men ikke vil risikere å tape penger, sier Gunnarsen.

— I dag skjønner jeg jo at det er investeringsbeløp de viser til her, men du skal ha en del kunnskaper for å ta dette umiddelbart, sier han.

Han synes det er for galt dersom banken slipper unna med å la være å gi erstatning til tre fjerdedeler av de som har klaget.

— Jeg anser de rentene som ble betalt på den millionen jeg tok opp i lån, for mine penger. De vil jeg ha tilbake, sier han.