De såkalte stresstestene er ofte blitt omtalt som en undersøkelse av bankenes helsetilstand. I alt 90 banker var med i årets runde med tester. De åtte som ikke passerte testen, må hente inn ytterligere 2,5 milliarder euro i egenkapital. Fem spanske banker strøk testen. Det gjorde også to greske og en bank i Østerrike.

Hensikten med testene er å øke tilliten til banksektoren. Men det gjenstår å se hvordan finansmarkedet reagerer på resultatene. Det var på forhånd ventet at rundt 15 banker ville stryke årets tester.

Testene avdekker også at nasjonale tilsynsmyndigheter må føye nøye med på ytterligere 16 banker.

Norsk bank testet

Også DnB NOR var med i årets test. Det er første gang en norsk bank har vært med i en EU-stresstest for banker.

— DnB NOR passerer stresstesten med god margin. Stresstesten nødvendiggjør dermed ingen tiltak verken fra myndighetene eller banken sin side, sier fungerende direktør for avdeling for finans- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet, Erik Lind Iversen.

For ikke å stryke i testen måtte bankene blant annet ha en kjernekapital på minst 5 prosent av sine utlån.

På børsen i New York styrket euroen seg noe etter resultatet av stresstestene ble lagt fram fredag.

Den tyske banken Helaba trakk seg fra testen på forhånd for å unngå stryke. Helaba hevder testen var urettferdig fordi EBA avviste bankens planer for å hente inn ny kapital.

På børsen i New York styrket euroen seg noe etter resultatet av stresstestene ble lagt fram fredag.

Den tyske banken Helaba trakk seg fra testen på forhånd for å unngå stryke. Helaba hevder testen var urettferdig fordi EBA avviste bankens planer for å hente inn ny kapital.

Krisehjelp

Den europeiske bankmyndigheten EBA sier alle detaljer om de fem bankene som strøk testen, vil bli offentliggjort senere.

I fjor strøk kun 7 av 91 banker, noe som ble kraftig kritisert. Blant annet fikk alle de irske bankene godkjentstempel, selv om de noen få måneder senere måtte ha krisehjelp for ikke å kollapse.

Årets tester skulle blant annet fastslå hvilke banker som trenger mer egenkapital for å kunne overleve en eventuell ny krise. De har også kartlagt hvordan bankene er rustet til å takler en rekke scenarioer de neste to årene. Blant annet en forverring av gjeldskrisen i eurosonen, nedgang i boligmarkedet og store dollaravskrivninger.

Konkurs

Bankene har klaget over at testene i år er for detaljerte og at de kan påvirke markedet i videre negativ retning. Mens enkelte analytikere mener de fortsatt ikke er gode nok fordi testene ikke omfatter en tenkt konkurs i Hellas, noe som ser mer og mer sannsynlig ut.

— Skepsisen rundt hvor troverdige testene er vil fortsatt være til stede, sa Lee Hardman ved The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ til nyhetsbyrået AFP fredag.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har advart Europa om at det har tatt for lang tid å bygge opp igjen banksektoren etter den store økonomikrisen i 2008 og 2009. IMF påpeker at USA tok bedre grep om banksektoren etter krisen, skriver Reuters.