– Overlevelsesraten er ekstremt høy i forhold til bedrifter som starter uten etablererstipend, sier spesialrådgiver Bjarne Hollund i Innovasjon Norge Hordaland.

En av bedriftene som har gjort det veldig bra, er Maritime Colours AS. Firmaet startet i 2002, og har i dag 34 ansatte.

– Vi søkte og fikk et etablererstipend på 250.000 kroner. I tillegg til den økonomiske støtten har Innovasjon Norge Hordaland fulgt oss opp hele tiden med råd og veiledning, sier en av gründerne, Jacob Grieg Eide.

Maritime Colours holder til i nye lokaler på den gamle slaktehustomten i Sandviken, og er et design— og kommunikasjonsselskap som arbeider spesielt for maritim- og offshoreindustrien.

Stipend er avgjørende

Oppunder 3000 etablererstipend er delt ut i Hordaland siden starten på 1980-tallet. Det siste tiåret har rundt 80 bedriftsspirer hvert år nytt godt av det statlige tilskuddet. Hittil i år har det vært en kraftig økning i antall søknader i forhold til i fjor.

En nylig gjennomført undersøkelse viser at nær 60 prosent av de spurte svarer at tildelingen av etablererstipend var avgjørende for å komme i gang med virksomheten.

– Nyetableringer er veldig viktig for næringsutviklingen. Ikke bare skapes det nye arbeidsplasser, det tvinger også frem nyskapninger i eksisterende selskaper, sier direktør Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge Hordaland.

Av den totale arbeidsstyrken i privat sektor, utgjør bedrifter etablert ved hjelp av stipend ca. seks–syv prosent. Det gjelder bedrifter som er fem år eller yngre.

**Les også:

– Stipendet var vår eneste støtte**

Tjener godt

For syv år siden fikk trekløveret Stein Gunnar Wallevik, Thorbjørn Gaarden Hansen og Jacob Grieg Eide ideen til det som nå er Maritime Colours AS.

Fra 2004 til i fjor har driftsinntektene økt fra en drøy million til rundt 29 millioner kroner. I 2008 økte firmaet arbeidsstokken fra 18 til 34 personer. Første kvartal i år er det beste tremåneders resultatet noen gang for den hurtigvoksende staben.

– Veksten har vært fantastisk. Det er tilfredsstillende å skape arbeidsplasser og få anerkjennelse for det vi gjør, sier Jacob Grieg Eide, som hevder at bedriften er unik i sin nisje – også langt utover Norges grenser.

– I disse tider er det samtidig viktig å ta vare på det som er skapt, legger han til.

I april ble det åpnet avdeling i Stavanger. Fra før har bergenserne etablert kontor i Oslo, for å ta seg av store kunder som Aker, Wilh. Wilhelmsen, Høegh og Fugro.

Ut i verden

– Neste skritt er å gå internasjonalt. Her gjør Innovasjon Norge en veldig god jobb. Nå ordner de innpass for oss både i Stockholm og København, sier en annen av gründerne, Stein Gunnar Wallevik.

Maritime Colour er kåret til årets Gaselle-bedrift, er blitt nominert til Villsauprisen og har fått Bergen kommunes entreprenørpris.

– Entreprenørprisen fikk vi fordi vi kan dokumentere at det lar seg gjøre å skape vekst gjennom strategisk design og kommunikasjon. Her har Norge mye å jobbe med, sier Grieg Eide.

Norske gründere i toppen

Ifølge en ny rapport sorterer norske gründere blant de aller ivrigste entreprenørene i den vestlige verden. De bruker også ny teknologi i større grad enn konkurrenter i USA, Tyskland og Storbritannia, viser rapporten fra GEM (Global Entrepreneurship Monitor).

Totalt sett plasserer Norge seg på femteplass i gründerskap blant de 18 vestlige landene i undersøkelsen. USA topper listen, mens Danmark er nummer 16.

GEM måler både antall nyetablerte (under 42 måneder), samt personer med konkrete planerom åetablere virksomhet. Totalt var 8,7prosent (256.000) av befolkningen mellom 18 og 64 år igründerfasen i fjor, mot 6,2prosent (188.000) i 2007.

Hva mener du om stipendordningen for gründere? Si din mening.

Bjørn Erik Larsen