EINAR H.G. SPANG

Hittil har den hyppigste grunnen til manglende tilgang til ADSL vært avstand til sentral som er utbygd for tjenesten. Den skal ikke være mer enn fire til fem kilometer. Avstanden måles fra sentral langs traseen linjen går og frem til din kontakt.

— Vi har i dag en dekning i Bergen på 94,5 prosent og vil nærme oss 96 prosent når sentralene i Festeråsen, Brøstaneset og Garnes Leir om kort tid er ferdig utstyrt, sier informasjonssjef Lars Hauge i Telenor til Bergens Tidende.

Med 95 prosent dekning er det 7000-8000 husstander som ikke vil bli nådd på grunn av avstandskravet.

Ut i bokser

— I tillegg foregår det utbygginger ved at tidligere fordelingsbokser utstyres med nødvendig utstyr for å forsyne abonnenter med ADSL der avstanden til sentral er stor. Her har vi imidlertid problemer med å få tomt når skap skal endres til litt større enheter, så det tar tid, sier Hauge.

— For Hordaland er dekningen nå 86 prosent. Til høsten økes den til 87,5 prosent og fra årsskiftet er målet 90 prosent, sier Hauge.

Hos NextGenTel regner de med så godt som full dekning i Bergen allerede, og har ingen planer om å øke den.

BKK Bredbånd utvider sin dekning fra 140.000 husstander til 160.000 i løpet av året. I tillegg har de trådløse tilbud som kan brukes steder der ADSL ikke er utbygd..

Daglig leder Bjarne Skaar opplyser at de for øyeblikket har en rekke utbygginger i Bergen på gang.

— Eidsvåg, Alvøen, Lone, Sædalen, Hylkje, Bjørge og Vallaheiene er noen av områdene vi nå har under installasjon, sier Skaar.

Linjene funker ikke ...

Et mer frustrerende problem er at du kan risikere å ligge like ved en ferdig utbygd sentral - men på grunn av linjenettets kvalitet kan du ikke tilkobles. På samme måte kan naboen få installert - men du sitter med skjegget i postkassen. Grunnen er «kvaliteten» på kobbertråden fra sentralen til deg.

Mange er blitt rasende over at de ved bestillingssidene på nettet har fått bekreftet at de kan få ADSL, og så kommer beskjeden lenge etter at de har bestilt: Beklager, du kan ikke få allikevel. Da har en montør vært ute og sjekket linjen.

— Dette er frustrerende for oss og kunden, sier Skaar.

86 PROSENT: - For Hordaland er dekningen av bredbånd nå 86 prosent, sier informasjonssjef i Telenor, Lars Hauge.