ASKØY — LIGNING '00 - FORMUETOPPEN Navn Formue Nilsson Aadne Mons (57) 26.548.000

Måkestad Oddvard (43) 16.790.000

Åmodt Arvid (45) 13.893.000

Solemdal Svein (54) 12.824.000

Nævdal Harald (56) 9.325.000

Torgersen Bertin Andreas (83) 8.027.000

Sture Audun (56) 7.794.000

Kvalvik Kjell Sigmund (50) 6.152.000

Kristensen Kjell Åge (67) 6.042.000

Sande Gustav (45) 5.759.000

Thorsen Terje Almås (54) 5.740.000

Mikalsen Johannes (57) 5.637.000

Engelsen Svein Erik (47) 5.609.000

Alsaker Martin (50) 5.558.000

Jacobsen Frantz Harry (73) 5.450.000

Furevik Asbjørn Magnar (50) 5.407.000

Lohne Fridtjof (72) 5.286.000

Johnsen Terje (57) 5.258.000

Lindelid Svein Atle (44) 5.163.000

Hol Svein Karl (51) 4.814.000

Kleiven Sveinar (51) 4.721.000

Hjelseth Per Anders (51) 4.468.000

Bekken Tore (53) 4.370.000

Haugland Birger (81) 4.336.000

Mjømen Jan (59) 4.298.000

Lie Erik Anathon (64) 4.188.000

Titlestad Jan Magne (51) 4.155.000

Torgersen Sølvi Torunn (51) 4.150.000

Mjåseth Dagmund Agnar (56) 4.124.000

Fauskanger Ragnvald (62) 4.095.000

Kristensen Frode (41) 4.045.000