Internett i Asia vil være eksponent for nøkkelfunksjoner fra vestlig internettbruk. Mest opptatt vil asiatene være av trådløst internett, heter det i rapporten Internet Commerce Market Model.

De asiatiske landene rundt Stillehavet hadde i år 2000 64 millioner internettbrukere, når en ikke teller med Japan. Dette tallet er ventet å stige til over 240 millioner i 2005. Det tilsvarer en økning på 30 prosent årlig, sier International Data Corporation, som har gitt ut rapporten.

Halvparten av alle brukerne i dette området vil være kinesere, mener IDC.

NTB